Är du intresserad?
Luft- och luktanalys

Luftsammansättningsanalys och luktkaraktärisering

Vi genomför djupgående vetenskaplig analyser av luftsammansättning och luktegenskaper.

Att hantera luftrelaterade problem, särskilt lukter, kan vara en mycket komplex uppgift. Ett av de stora hindren ligger i osäkerheten kring sammansättningen av luften som kräver rening. För att övervinna denna utmaning tillhandahåller Mellifiq omfattande luftanalyser, vilket möjliggör en djupare förståelse av luftförhållandena och underlättar framtagandet av skräddarsydda och effektiva behandlingslösningar.

An ozone compound.

Luktanalys

Att mäta luktvärden är en unik utmaning eftersom det för närvarande inte finns något elektroniskt instrument tillgängligt som kan ge exakta mätningar. Uppfattningen av "lukt" är resultatet av en komplex blandning av olika föreningar. När denna blandning interagerar med receptorerna i den mänskliga näsan, framkallar varje komponent olika respons. Vissa föreningar kan detekteras i extremt låga koncentrationer, mätt i delar per miljard (ppb), medan andra kan vara helt luktfria.

På grund av de svårigheter som är involverade i luktanalys, krävs specialiserade tekniker och metoder för att noggrant bedöma och karakterisera luktande föreningar. Vårt team på Mellifiq har erfarenhet av att hantera sådana komplexiteter och använder avancerade metoder för att analysera och kvantifiera lukter. Genom att ta hänsyn till de unika interaktionerna mellan luktorsakande föreningar och mänskliga receptorer strävar vi efter att tillhandahålla heltäckande luktanalyslösningar. Vårt mål är att hjälpa till att identifiera, förstå och lindra luktande ämnen för att säkerställa optimal luftkvalitet och komfort.

Vidare, när du utför luktmätningar, är det avgörande att beakta den hedoniska tonen, som hänvisar till den upplevda behagligheten eller obehagligheten hos en specifik lukt i förhållande till andra. Den hedoniska tonen kan ha en inverkan på luktmätningar eftersom den påverkar hur lukter uppfattas. Även om en intensiv men behaglig lukt kan tolereras, kan även en liten men obehaglig luktkälla kräva behandling.

Komplexiteten i luktmätning sträcker sig bortom dessa faktorer. Ytterligare avancerade funktioner att överväga inkluderar "maskeringseffekter" och "trötthet i näsan." Maskeringseffekter uppstår när en lukt dämpar eller maskerar uppfattningen av en annan lukt, vilket påverkar den övergripande luktmätningen. Näströtthet hänvisar till den tillfälliga desensibiliseringen av luktreceptorerna efter långvarig exponering för en lukt.

Luktreducerande teknik

För att säkerställa korrekta luktmätningar har vi utvecklat två alternativa tillvägagångssätt. Det första alternativet är ett beräkningsverktyg som tar hänsyn till koncentrationen av luktframkallande föreningar och deras luktaktivitet, vilket möjliggör förutsägelse av luktvärden för hela luftblandningen. Detta verktyg gör det möjligt för oss att uppnå en hög noggrannhet i luktvärden och underlättar meningsfulla jämförelser mellan olika scenarier, till exempel fall med och utan ozonbehandling.

Det andra alternativet är en verklig luktmätningsmetod, certifierad enligt EN 13725:2003 standarden för luktanalys. Denna analys inser att inget instrument helt kan ersätta den mänskliga näsans känslighet för lukter, och denna analys utförs av en panel av utvärderare som bedömer provet vid olika utspädningar. Utvärderarna avgör om en viss utspädning fortfarande innehåller en lukt, som bestämmer provets luktvärde. Denna utvärderingsprocess genomförs i samarbete med våra pålitliga oberoende partners.

Genom dessa tillvägagångssätt strävar vi efter att tillhandahålla heltäckande och korrekta luktmätningslösningar, med hänsyn till luktuppfattningens komplexitet och behovet av tillförlitliga bedömningar i olika sammanhang.

Rapportskrivning och designlösningar

Efter slutförandet av luft- och luktanalysen förser vi våra kunder med en omfattande professionell rapport som innehåller relevanta slutsatser angående luftföroreningarna. Denna rapport fungerar som en detaljerad analys av resultaten och rekommendationerna baserat på de erhållna resultaten.

Utöver den analytiska rapporten erbjuder vi också en luftbehandlingslösning som är skräddarsydd för att möta de specifika kraven i varje fall. Vårt team kommer att utforma en skräddarsydd lösning, med hänsyn till resultaten av analysen, såväl som kundens unika behov och preferenser.

Den föreslagna lösningen kommer att presenteras i form av en design, åtföljd av en beskrivning av de enskilda enheterna. Denna design kommer att beskriva den rekommenderade metoden för att effektivt behandla de identifierade luftföroreningarna och mildra luktproblemen. Genom att utnyttja insikterna från analysen säkerställer vi att lösningen är specifikt skräddarsydd för att möta kundens unika utmaningar och mål.

Vårt mål är att leverera ett heltäckande paket som inkluderar både den analytiska rapporten och en väldesignad luftbehandlingslösning. Detta tillvägagångssätt tillåter våra kunder att få en djupare förståelse för luftföroreningssituationen och ger dem möjlighet att fatta välgrundade beslut för att uppnå optimal luftkvalitet i sin specifika miljö.