Är du intresserad?
Ozondestruktörer

Kompakta och effektiva ozondestruktörer

Ozon är en mycket kraftfull och reaktiv molekyl som kan oxidera de flesta metaller och organiska ämnen. Även om ozonet är nyttigt inom många luft- och vattenreningsapplikationer kan höga ozonkoncentrationer finnas kvar efter en behandling och dessa måste förstöras.

Ozondestruktörer

Alla ozondestruktörer inkluderar katalytiskt material och snabbkoppling

Våra ozondestruktörer kan snabbt omvandla ozon till syrgas utan att släppa ut koldioxid eller giftiga gaser som kolmonoxid.

Ozonetechs katalytiska ozondestruktörer är gjorda av rostfritt stål och garanterar högst 0,1 ppm ozonavgas, oavsett ingående ozonkoncentration.

Varje ozondestruktör levereras komplett med röranslutningar, kopplingar och katalysmaterial.

Vi erbjuder även skräddarsydda ozondestruktörer för gasflöden utanför vårt standardsortiment.

Om du är intresserad av våra kompletta lösningar för behandling av stora ozonflöden, läs mer om vårt Contra ozondestruktör-system.

Modell Kapacitet Rekommenderad ozongenerator PDF
Ozondestruktor OD-100 15 l/min ICT-serien Datablad
Ozondestruktor OD-200 30 l/min ICT-serien
Ozondestruktor OD-400 65 l/min ICT/DCT-serien
Ozondestruktor OD-1000 150 l/min ICT/DCT-serien
Ozondestruktor OD-5000 830 l/min ICT/DCT-serien