Är du intresserad?
Ozondestruktorer

Kompakta och effektiva ozondestruktorer

Ozon är en mycket kraftfull och reaktiv molekyl som kan oxidera de flesta metallerna och organiska ämnen. Även om det är nyttigt inom många luft- och vattenbehandlings-applikationer kan höga koncentrationer ozon vara kvar och måste förstöras.

Ozondestruktorer

Alla ozondestruktorer inkluderar katalytiskt material och snabbkoppling

Våra ozondestruktorer kan snabbt omvandla ozon till syrgas utan att släppa ut koldioxid eller giftiga gaser som kolmonoxid.

Ozonetechs katalytiska ozondestruktorer är gjorda av rostfritt stål och garanterar högst 0,1 ppm ozonavgas, oavsett ingående ozonkoncentration.

Varje ozondestruktor levereras komplett med röranslutningar, kopplingar och katalysmaterial.

Vi erbjuder även skräddarsydda ozondestruktorer för gasflöden utanför vårt standardsortiment.

Om du är intresserad av våra kompletta lösningar för behandling av stora ozonflöden, läs mer om vårt Contra ozondestruktor-system.

Modell Kapacitet Rekommenderad ozongenerator PDF
Ozondestruktor OD-100 15 l/min ICT-serien Datablad
Ozondestruktor OD-200 30 l/min ICT-serien Datablad
Ozondestruktor OD-400 65 l/min ICT/DCT-serien Datablad
Ozondestruktor OD-1000 150 l/min ICT/DCT-serien Datablad
Ozondestruktor OD-5000 830 l/min ICT/DCT-serien Datablad