Är du intresserad?
Luftbehandling

Ett brett utbud av industriella luftbehandlingsapplikationer

Mellifiqs lösningar och system kan användas i ett brett utbud av industriella luftbehandlingsapplikationer där en mycket effektiv och miljövänlig metod krävs. Våra lösningar och system är baserade på ozonoxidationsteknik och minskar eller till och med helt tar bort fett, lukter, föroreningar och många andra ämnen från luften. Våra ozonlösningar är också perfekta för att förhindra att biologiska beläggningar bildas och för att eliminera luftburna virus, bakterier, och sporer..

Mellifiq-applikationer används i olika industrier för att behandla omfattande luftföroreningsproblem och utmanande luktproblem, t.ex. inom biogasindustrin eller pumpstationerVåra desinficeringssystem används också för att eliminera luftburna patogener och desinficera ventilationssystem i byggnader. Vi erbjuder också applikationer som fungerar perfekt till olika processer inom livsmedelsproduktion , till exempel desinfektion av lagringsutrymmen, transportfordon och under hela produktionsfasen och därefter.

Våra mindre ozongeneratorer, ACT-serien, är välkända för sin förmåga att behandla luktproblem i mindre utrymmen, som soprumfettavskiljare, källare, rökrum, lager och slutna utrymmen som vanligtvis är fuktiga..

Läs mer om våra industriella applikationerna nedan. Om du letar efter en applikation som inte finns på listan eller om du vill få ett förslag, vänligen kontakta oss.