Är du intresserad?
Arom- och smakborttagning 

Undvik korskontaminering av aromföreningar i dryckesindustrin

dryckes- och bryggeriindustrin, kämpar operatörer och kvalitetsansvariga med korskontaminering av aromer och smakämnen. I mineralvattenproduktion används aromämnen för att smaksätta dryck. Dessa tenderar att överföras mellan produktionscykler för olika dryckestyper med olika smak i slutprodukten. På bryggerier, speciellt anläggningar där både öl och cider tillverkas i samma processutrustning såsom fermentationstankar och fyllningsmaskiner, kan framförallt smakämnen i cider överföras till öl. Detta förebyggs oftast med långa och intensiva reningscykler som kräver stora mängder och höga koncentrationer av kemikalier.

Resultatet av att använda starka smakämnen är till exempel öl som smakar cider eller naturellt vatten som smakar blåbär eller apelsin på grund av tidigare produktionsbatcher. Aromämnen är benägna att absorberas eller fastna i tätningsmaterial som finns i all processutrustning, där bland värmeväxlare, tankar och röranslutningar.

Smakämnen

Smakämnen (synonymt med aromer) är vanligtvis estrar eller aromatiska föreningar med flertalet kovalenta dubbel- eller trippelbindingar. Det kan finnas hundratals olika aromämnen i frukt och syntetiska eller extraherade ämnen som används inom dryckesindustrin idag. Tabellen nedan ger en överblick av några typiska ämnen och dess egenskaper.

Namn Beskrivning Kemisk struktur
Hexanol Vanlig naturligt förekommande substans som ger en smak av bittermandel.
Limonen Ämne som kan användas för apelsin- eller citrondryck samt inom produktion av flaskvatten.
Decanal En av de dominerande ämnena i citrus.
Fruktos Används för äpple- eller ananassmak.
Vanillin Vaniljsmak.
Etylacetat Kallas även etyletanoat och ger en söt doft i många drycker och andra smaksatta livsmedel.

Smak- och arombehandling

En av de mest påfallande likheterna mellan alla smakämnen, inklusive de ovan nämnda, är att de innehåller minst en kovalent dubbelbindning och i många fall aromatiska ringar. Ozon reagerar omedelbart med dessa kemiska bindningar och sätter igång en kedjereaktion som involverar radikaler och biprodukter från oxidationen av aromämnena. Reaktionen leder vanligtvis till koldioxid och vatten, men den enkla oxidationen av aromämnena gör att smakeffekten försvinner. Denna process liknar den som sker vid desinfektion med ozon i vatten.

Ozonbehandling av aromöverföring

Som nämnt ovan tenderar aromämnen att stanna kvar i processutrustningen mellan de olika produktionscyklarna av olika smaksatta drycker. Ozonbehandling av systemet sker på samma sätt som när ozon används i CIP. En typisk ozonkoncentration som kan användas för att behandla smakrester är 3 ppm i CIP-vätskan. En typisk applicering är att använda ozonerat vatten för att skölja processutrustningen. Läs gärna mer om hur man utför CIP med ozon  och fyllningsmaskin och flasksköljning.

Bryggeri clean-in-place med ozon

Om ozon används som den primära desinfektionstekniken i CIP-processerna på anläggningen, får operatören också en metod för att hantera dessa arominducerade driftsproblem.