Är du intresserad?
Saniray System

Saniray UV-system

För luft- och vattenrening erbjuder Saniray fullständiga och högpresterande UV-system produkter och lösningar, inklusive både medeltrycks- och lågtryckssystem.

För att lyckas med ett projekt krävs en helhetsapproach där sofistikerad automation, teknologi och integration ingår. Mellifiq erbjuder världsledande expertis och integrationskompetens genom noggrant utformade kompletta UV-system för komplexa utmaningar inom luft- och vattenbehandling. Med våra kärnprodukter Saniray Aurora och Zeeron tillhandahåller vi även den nödvändiga kunskapen för att våra klienter ska kunna vara framgångsrika många år efter installationen.

Saniray Aurora UV-C system

Vår Aurora-serie av UV-system bygger på de mycket framgångsrika katalytiska och adsorberande enheterna under Mellifiqs Nodora-varumärke.

Aurora A-serien

Saniray Aurora A-serien är optimerad för små och medelstora luftbehandlingsapplikationer upp till 5000 m3/timme per modul, med en kompakt design som smidigt ryms på en EUR-pall.

A-serien kan konfigureras i flera installationslägen där individuella enheter kan kombineras i parallell eller in-line installation. Den unika designen förhindrar kortslutning av luftflödet och maximerar reaktorns vistelsetid och UV-dos. A-serien kan levereras med upp till två mycket effektiva UV-C-lågtryckslampor (med eller utan torkare) för ultraeffektiv behandling av VOC, mercaptaner och andra illaluktande föreningar. Dessa UV-system levereras med ballast och avancerad automation, med valbara tryck- och luftflödessensorer. Aurora A-serien kan uppnå mer än 100 mJ/cm2 väggdos och 200 mJ/cm2 genomsnittlig reaktordos. Systemet levereras med ett infällbart UV-lampstativ för enkel underhåll eller utbyte, utan behov av externa servicetekniker.

Datablad

Saniray Aurora AX-serien är ett UV-system med hög prestanda.

Vår AX-serie erbjuder nästa innovativa nivå av UV-luftbehandling, som bygger på samma starka prestanda som Aurora A-serien. Utöver vår lågtrycks-UV-lösning som finns i A-serien, kombinerar AX-serien UV med katalytisk behandling eller adsorption – utan behov av ytterligare reaktionstankar.

Slutresultatet är ultraren luft och effektivt avlägsnande av även de svåraste organiska och oorganiska föroreningarna, perfekt för komplexa processindustrier. Den unika designen har alternerande UV-behandling med antingen effektiva adoptionsmedier eller katalytiska medier, speciellt utvecklade för kunder med nära noll emissionstolerans.

Datablad

Saniray Aurora B-series för applikationer med högt flöde

Med krav på luftflödeskapacitet på över 20,000 m3/hr per modul, kan vår B-serie installeras parallellt eller in-line för de mest krävande applikationerna för nästan alla ändamål.

Aurora B-serien är mycket anpassningsbar och designad för stora mängder frånluft från kommersiella fastigheter, industriella tillämpningar och kommunala luftbehandlingsbehov. Beroende på kraven på behandlingsnivåerna kan systemet konfigureras för enkel kapacitetsökning med upp till sex individuella lampenheter och totalt 18 lågtrycks UV-C-lampor.

De infällbara lampenheterna möjliggör driftsäkerhet när det gäller service och underhåll, och kommer med tillval som torkare, luftflödessensorer och tryckbrytare. Ballast- och automationsenheterna gör det möjligt med enkel översikt över prestanda och kan anslutas till externa SCADA-system med kommunikationssystemen MODBUS eller PROFIBUS/PROFINET.

 

Datablad

Zeeron UVM mediumtrycks UV-system

Mediumtryck-UV-system för vattenbehandling används för olika ändamål, inklusive AOP-processer och bredspektrumdesinfektion. Det är en beprövad UV-teknik med stabil drift och kostnadseffektiva underhållsplaner på lång sikt. Våra Saniray Zeeron UVM-modeller täcker medium till hög flöden med hög UV-dosering och måttlig effektförbrukning på 2.5-7.3 kW UV-effekt, perfekt för deklorering, ozon-AOP eller desinfektion för både industriella och kommunala anläggningar.

Datablad

Zeeron WF mediumtrycks UV-system

WF-modellerna erbjuder kompakt UV-desinfektion och vattenhantering med måttliga krav och är lämpliga för desinfektion i olika industriella miljöer. Det relativt stora förhållandet mellan reaktorvolym och lampeffekt möjliggör höga fluktuationer i flödet samtidigt som tillräcklig UV-dos bibehålls.

WF-modellen är ett av de mest kompakta UV-systemen som finns och kan konfigureras med upp till fyra medeltryckslampor med hög UV-utgångseffekt (0.75-12 kW).

Datablad

Zeeron UVLW lågtrycks UV-system

UVLW-modelllinjen är speciellt utvecklad för stora flödesdesinfektionsapplikationer, idealisk för in-pipe eller end-of-pipe installationer där låg energiförbrukning är avgörande. Våra största modeller passar upp till 45 lågtrycksamalgamlampor som kan hantera mer än 350 m3/h urladdningsflöde per reaktor.

Saniray Zeeron lågtrycks-UV-system för vattendesinfektion är fördelaktiga på grund av deras låga energiförbrukning vid specifika UV-C-våglängder för mikrobiell desinfektion och är även det perfekta valet för att bryta upplöst ozon.

Datablad

Zeeron ECL medeltryck UV-system

Zeeron ECL-serien erbjuder de senaste och modernaste UV-lamporna för medeltryck för in-line installationer. Den är lämplig för många applikationer inklusive dricksvatten, industriellt processvatten, mat & dryck och vattensporter.

Den är lämplig för små till medelstora flöden samtidigt som den ger tillräcklig UV-dos för att appliceras för de flesta behandlings- och desinfektionsbehov.

Datablad