Är du intresserad?
Industriella luft- och vattenentreprenörer

Nyckelfärdiga och professionellt utförda industrilösningar

Mellifiq tillhandahåller heltäckande tjänster som omfattar anläggningsutformning, tekniska lösningar, utrustningsleveranser, driftsättning och drift inom den industriella och kommunala sektorn på global skala. Vår expertis sträcker sig till entreprenadsarbete för behandlingslösningar där vi integrerar banbrytande system och produkter från våra världskända varumärken som t.ex. Ozonetechs ozongeneratorer och system, Nodoras luftfiltreringslösningar, Water Maids vattenfiltreringsprodukter, Sanirays UV-system och mer.

Våra möjligheter inkluderar integration, rörledning och VVS, automation, projektkonsultation och skräddarsydda lösningar. Våra projekt täcker olika branscher, såsom men inte begränsat till livsmedels- och dryckesindustrin, kommunala avloppsreningsverk, läkemedelsindustrin, dricksvattenanläggningar, biogasanläggningar och industriavfallshantering. Vi har kunskapen och erfarenheten för att möta olika utmaningar och leverera effektiva lösningar för luft- och vattenrening.

Kvalitet, effektivitet och innovation

Med stark tonvikt på kvalitet, effektivitet och innovation erbjuder vi kompletta tjänster som täcker hela projektets livscykel. Från initial design till utrustningsanskaffning, installation och drift säkerställer vi ett smidigt utförande och optimal prestanda för våra lösningar. Vår globala närvaro gör att vi kan betjäna kunder över hela världen och leverera pålitliga och hållbara behandlingslösningar som uppfyller våra kunders specifika krav.

På Mellifiq har vi åtagit oss att leverera exceptionella tjänster och framgångsrikt genomföra projekt över hela världen, samtidigt som vi bidrar till att främja miljömässig hållbarhet och resurshantering.

Nya anläggningar och renovering

I eftermonteringsprojekt fokuserar vi på processoptimering och att sömlöst integrera ny teknologi i befintliga anläggningslösningar. Vår expertis ligger i att identifiera förbättringsområden och implementera våra innovativa lösningar som förbättrar hela anläggningens prestanda, effektivitet och tillförlitlighet. Genom att utnyttja vår omfattande kunskap och erfarenhet strävar vi efter att maximera fördelarna med renoveringsprojektet och leverera optimala resultat och kostnadsbesparande värden för våra kunder.

Oavsett om det är ett nytt projekt eller en retrofit, kännetecknas Mellifiqs tillvägagångssätt av ett engagemang för excellens och en omfattande förståelse för anläggningsrenovering och design. Vårt team av experter säkerställer att varje projekt är skräddarsytt för våra kunders specifika krav och mål, vilket resulterar i framgångsrika resultat och långsiktig operativ effektivitet.

Vårt erbjudande.

Mellifiq samlar ett skickligt team av projektledare, automationsingenjörer, processingenjörer och en mångsidig teknologiplattform för att skapa ett pålitligt centrum för spetskompetens. Genom detta samarbete levererar vi omfattande nyckelfärdiga projekt som omfattar följande tjänster:

Förstudie

Genomföra anläggningsrevisioner och utrustningsbedömningar, miljöbedömningsrapporter och anbudsspecifikationer.

Engineering & project management

Skapande av konstruktionsritningar med hjälp av CAD, utveckling av Process & Instrumentation Diagram (P&ID), Computational Fluid Dynamics (CFD) analys, Effekt- och värmeförbrukningsberäkningar, Process Flow Diagram (PFD) och Process Engineering.

Installation och anläggningsarbeten

Ansvar för supply chain management, sourcing och logistikkoordinering, Rörledningar, ventiler samt pump- och elinstallationer.

Integrering av bästa tillgängliga teknik (BAT)

Dimensionering, leverans och installation av luft- och vattenbehandlingsteknologier, inklusive högpresterande ozonsystem, UV-lösningar, membranteknologi och multimediafiltrering och mycket mer.

Automatisering

Teknikspecifik och fabriksomfattande automatisering av industristandardiserade kommunikationsprotokoll.

Idrifttagning

Idrifttagningstjänsterna på plats inkluderar optimering av system, utbildning och operatörsutbildning, funktions- och processutvärdering och kontrollinställning.

Skräddarsydda system och implementering

Mellifiq är specialiserat på att designa heltäckande anläggningar och utrustning för de mest utmanande projekten över hela världen, för att tillgodose kunder med stränga regulatoriska krav på prestanda och kvalitet. Som en leverantör av kompletta lösningar utnyttjar vi vår interna ingenjörsexpertis och projektkoordineringsförmåga över olika discipliner för att säkerställa högsta standard för utförande. Våra leveranser är centrerade kring en distinkt fusion av branschkunskap och banbrytande teknologier, särskilt inom områdena oxidation, membranfiltrering, adsorption (aktivt kol) och reaktionskärl.

Vi utför alla våra entreprenadtjänster som är tillämpliga på europeiska och internationella standarder för processdesign, teknikspecifika förutsättningar och lokala godkännanden, vilket garanterar etablering eller implementering av hållbara installationer eller processer.

Reaktionstank klar för leverans och installation på ett av världens största infrastrukturprojekt.

Alla våra entreprenadtjänster bedrivs i enlighet med gällande europeiska och internationella standarder för processdesign, teknologispecifika krav och lokala godkännanden för att säkerställa en hållbar installation/ processimplementering.

Utvalda varumärken.