Är du intresserad?
Brandsanering 

Våra ozongeneratorer fixar alla brandlukter

Vid bränder i fastigheter och bostäder kommer röken och lukten att påverka även omkringliggande fastigheter. Röklukten sätter sig i möbler och inredning som kommer att avge en störande lukt under lång tid framöver. Ozon kan minimera röklukten enkelt, snabbt och effektivt.

Sanering av brandlukt kan exempelvis utföras i storkök, barer, restauranger, skolkök, verkstäder, förråd, garage och andra fastigheter.

Läs mer om rökluktsanering.

Ozonrening med ACT-3000

Hur mycket ozon som behövs och hur länge produktionen ska vara igång beror på rummets volym och hur stora luktproblem som uppstått efter branden. Behandlingstiden kan variera från en timme till över 10 timmar. Om brandlukten skulle kvarstå efter saneringen går det utmärkt att upprepa behandlingen igen. Användningen är enkel och driftkostnaden minimal.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra skräddarsydda systemlösningar för luft- och vattenrening finns över hela världen i industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelsindustri, bryggerier, växthus och köpcentrum. Vi växer snabbt och har vunnit flera priser.

An ACT-3000 ozone generator from Mellifiq.

Enkel installation och drift

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt upp
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1-100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer