Är du intresserad?
Tekniktjänster

Ingenjörs- och konsulttjänster

En korrekt design, oavsett omfattning eller teknik, kräver engagemang, ansträngning och expertis.

Med en mångsidig bakgrund inom teknik, projektledning, automation och tekniskt kunnande erbjuder Mellifiq sina kunder det stöd de behöver från början av varje projekt, vilket ger en solid grund för smidigt genomförande, implementering och uppstart.

Tjänsternas omfattning

Vi inser behovet av att utmärka oss i varje aspekt av våra projekt, och erbjuder en komplett portfölj av ingenjörstjänster som omfattar:

  • Skräddarsydda designlösningar för alla våra kärnteknologier
  • Anläggningsrevisioner
  • Tekniska beräkningar och numeriska simuleringar
  • Datorstödd design (CAD) och datorstödd tillverkning (CAM)
  • Datorstödd flödessimulering (CFD) för flödesimulering, massöverföringsbedömningar och tryckberäkningar
  • Projektledning
  • Pilotprojekt
  • Automatisering
  • Installation och driftsättning
  • Luft- och vattenanalys

Mellifiqs ingenjörstjänster utgör grunden för våra leveranser, vilket ger våra partners och kunder sinnesro över hela värdekedjan.

CFD-tjänster för prestandaoptimering och reaktionssimuleringar.