Är du intresserad?
Stenkol

Vad är stenkolsbaserat aktivt kol?

Stenkolsbaserat aktivt kol är den mest använda typen av aktivt kol i industriella och kommunala tillämpningar idag. Det kan delas in i fyra huvudkategorier: bituminöst, sub-bituminöst, antracit och lignit, vilka skiljer sig åt i egenskaper beroende på porstorleken. Stenkolsbaserat aktivt kol har fördelen av att ha en stor variation i typ och effektivitet, vilket gör det lätt att hitta en lämplig typ för både svåra och standard filtreringsprocesser. Det finns tillgängligt i form av pellets, granulat och pulver.

Alla typer av stenkolsbaserat aktivt kol från Mellifiq

Stenkolsbaserat aktivt kol är extremt mångsidigt för nästan alla tillämpningar inom Mellifiqs expertis affärsområden. Det inkluderar dricksvatten, avklorering, avlägsnande av aktiva farmaceutiska ingredienser (API), PFOS och PFAS, VOC-luftfiltrering och industriellt avloppsvatten. Mellifiq kan erbjuda och skräddarsy vilken granulat eller extruderad (pelleterad) storlek som helst samt fina granulat i pulverform. Vår standardportfölj av aktivt kol sträcker ut hela sortimentet av rekommenderade och lämpliga typer som kan tillfredsställa alla kunders behov av filtrering. Våra tillgängliga standardmaskstorlekar täcker 4×8 till 80×325. och 0.80 till 9 mm pellets.

Ett komplett utbud av stenkolsbaserade koltyper kan hittas på vår Nodora och Water Maid varumärkessajter.

Tillverkningsprocessen för aktivt kol

Både stenkols- och kokosnötsskalbaserat aktivt kol produceras främst genom ångaktivering efter uppvärmning för att producera kol. Produktionen innefattar en överhettningsprocess som kallas pyrolys där skal omvandlas till kol följt av en fluidiseringsprocess i en FBR (fluidized bed-reactor) där kolet ångaktiveras. FBR består av en roterugn, 20 meter lång och 2.4 m i diameter, i vilken kol aktiveras vid temperaturer över 1000 grader Celsius (1800 F).

Olika typer, storlekar och prestandaegenskaper kan inriktas på noggrant utvalt råmaterial, aktiveringstemperatur, aktiveringstid och genom att variera koncentrationen av oxidationsgaserna. Efter ångaktivering kan kolet sorteras i olika granulära storlekar med olika maskstorlekar. Produktion av kol kan också generera värdefulla biprodukter som syngas och bioolja.

Stenkolsbaserat aktivt kol kan produceras i både granulär och pelletiserad form med hjälp av olika maskstorlekar och extruderingsmaskiner. Pelleterat kol används främst för luftbehandlingsapplikationer på grund av sina större storlekar, vilka är mindre benägna att damma vid höga luftflöden.

Stenkolsbaserat kol kan tillverkas som agglomererat kol, en process där olika kol produceras som pulver (mindre än 40 mikrometer) och genomgår en pressningsprocedur för att producera briketter. Slutprodukten bryts sedan till önskvärd granulär eller pelletiserad partikelstorlek följt av ytterligare bearbetning och aktivering.

Effektivitet och rekommenderad användning

Precis som för kokosnötsbaserat aktivt kol är CTC (Carbon Tetrachloride, CCl4) en nyckelprestandaindikator baserad på porstorlek. Stenkolsbaserat kol är ett ekonomiskt alternativ till kokosbaserat aktivt kol men kan tillverkas med hög grad av flexibilitet och används normalt för luktkontroll i våra Nodora luftbehandlingssystem som använder pelletiserade typer, oönskad smakborttagning, avfärgning och rening av dricksvatten. Stenkolsbaserat aktivt kol har något högre askinnehåll än kokosbaserat kol på grund av dess råvarukälla.

Stenkolsbaserat kol är utmärkt på grund av dess vanliga användning för både luft och vatten beroende på granul- eller pelletstorlek, där partikelstorlekar upp till cirka 2 mm används för vatten och 2 till 5 mm partiklar rekommenderas för luftbehandlingsapplikationer.