Är du intresserad?
CFD Simulation

Kraftfulla datorsimuleringar av vätskeflödesdynamik

Avancerade datorsimuleringar spelar en avgörande roll för att förstå och förutsäga vätskeflödesdynamik. Genom nära samarbeten med ansedda universitet över hela världen utnyttjar vi kraften i Computational Fluid Dynamics (CFD, beräkningsströmningsdynamik på svenska) för att ge våra ingenjörer möjlighet att exakt förutsäga och analysera ett brett spektrum av vätskeflödesfenomen. Med CFD får vi värdefulla insikter om hastighet, turbulens och dynamiken i gas- och vätskerörelser, vilket gör det möjligt för oss att leverera exakta och innovativa lösningar.

På Mellifiq inser vårt ingenjörsteam betydelsen av aerodynamik för att designa innovativa lösningar. Som en del av vårt omfattande tillvägagångssätt går vi den extra milen genom att genomföra banbrytande CFD-simuleringar för luft- och vattenbehandlingslösningar. Detta gör det möjligt för oss att utveckla överlägsna tekniska lösningar som utmärker sig i prestanda och effektivitet.

Verkligheten är inte ideal!

Det är lätt att anta ideala förhållanden i procesströmar och utrustning, men i många fall orsakar icke-ideala förhållanden stora prestationsskillnader mellan designberäkningar och verkligheten, speciellt i industriell skala.

Fördelar med CFD-simuleringar:

  • Få bästa möjliga prestation – spara tid och pengar genom att inte behöva kompensera för designfel
  • Förutspå dåliga inlösningsförhållanden och stagnata zoner, som kan leda till oväntat låg effektivitet eller korrosion
  • Säkerställ bra injektorposition – få ut det mesta av din ozonlösning
  • Kombinera CFD med andra fenomen för att optimera värmeöverföring, kylning, reaktionsutbyte och användning av filter

Simuleringar kan göras med varierande komplexitet, beroende på kundens behov och önskemål anpassar vi komplexiteten. Vi kan bland annat erbjuda nedanstående tjänster:

  • CFD – undersök hur flöden fördelar sig och vart flödet är störst och minst
  • Flöde påverkat av blandningsutrustning– är blandningseffekten tillräcklig?
  • Studie av koncentrationsprofiler – maximera inblandning och förebygg korrosion
  • Värmeöverföringsanalys – få ut det mesta av värmeåtervinning och undvik kritiska temperaturer
  • Reaktionsteknik – simulera kemiska rektioner, beräkna reaktionsutbyte. Tillsammans med värmeöverföring kan även värmeutveckling förutspås
  • Multi-fas system – simulera bubblor i vätskor. Tillsammans med massöverföring och jämviktsberäkningar kan upplösning av ozon uppskattas