Är du intresserad?
Trä

Vad är träbaserat aktivt kol?

Träbaserat aktivt kol framställs av utvalda träslag och sågspån. Denna typ av kol produceras antingen med ånga eller fosforsyraaktivering. De flesta porer i träbaserat kol ligger i meso- och makroporområdet, vilket är idealiskt för avfärgning av vätskor och vatten.

Träbaserade applikationer med aktivt kol

Träbaskol används främst i ytvatten- och avloppsvattenfilter för att avlägsna organiska föroreningar och för att effektivt ta bort större molekylära strukturer som MIB (2-Methylisoborneol) och Geosmin. Aktivering av träbaserad fosforsyra kan ge kol med en mycket stor yta, från 1500-2500 m2/g. Produkten finns i granulär, pellets eller pulverform.

Den betydande skillnaden mellan trä-, stenkols- eller kokosbaserat aktivt kol är den stora porstorleken, vilket gör den lämplig för makromolekyler. Därför är typiska applikationer:

  • Stora aktiva farmaceutiska ingredienser (API)
  • Rening av matoljor
  • Sötningsmedel
  • Stärkelse
  • Lösningsmedel

Träbaserat kol är också vanligt för borttagning av färgämnen i en mängd olika branscher som t.ex. textilproduktion.

Tillverkar och tillhandahåller sortiment av Mellifiq

Träbaserat aktivt kol har två huvudsakliga produktionsprocesser: ångaktivering, liknande produktionen av stenkols- och kokosbaserat kol, samt fosforsyraaktivering. Slutprodukten är en en specialiserad koltyp med hög porositet, adsorptionskapacitet för stora molekyler, hög permeabilitet och renhet.