Är du intresserad?
System for treating exhaust air in commercial kitchen
RENA Storkökslösningar

Högkvalitativt system för frånluft från storkök

RENA Commercial Kitchen Solutions är vår mest högpresterande systemlösning. Den är framtagen för storkök och restauranger med en eller flera kåpor. Komponenterna monteras på en rostfri stålplatta som placeras i anslutning till köket eller längre bort i ett annat rum. På så sätt utsätts inte någon av komponenterna för den fettrika frånluftsströmmen.

Säkerheten är mycket hög. Ozonproduktionen stängs av direkt om något utöver det normala inträffar. Systemet kan fjärrövervakas och ge larm direkt till vårt servicecenter som kan lösa och starta om systemet.

RENA Storkökslösningar

Rening med ozon ger många fördelar. När fettet i imkanalen minskar, ökar brandsäkerheten. Med ökad brandsäkerhet kan billigare material än rostfritt stål användas i kanalerna. Lukten reduceras avsevärt i den luft som släpps ut i omgivningen. När fettet i imkanalerna minskar kan värmen i köksfrånluften återvinnas. Detta minskar uppvärmningskostnaderna med upp till 80 %.

RENA Kitchen Solutions har mycket låg driftkostnad och underhållskraven är minimala. Råvaran (omgivande luft) är gratis. Ingenting behöver köpas, transporteras, lagras eller hanteras. Du slipper rörliga delar, mekanisk rengöring, påfyllningar, avfall och restprodukter.

Ozonrening är en effektiv och pålitlig metod för att behandla frånluftskanaler i kommersiella kök och restauranger. Detta har upptäckts av tusentals fastighetsägare, kommuner, storkök och restauranger världen över. RENA Storkökslösningar har mycket låga driftkostnader och lågt underhållsbehov. Råvaran luft är gratis. Inga kemikalier/bakterier behöver köpas in, transporteras eller hanteras. Du slipper delar inne i ventilationssystemet eller luftströmmen, mekanisk rengöring, påfyllningar, avfall och restprodukter.

Ozone system to treat exhaust air in commercial kitchen ducts

Tekniska specifikationer

Våra RENA-lösningar matas med torr, ren syrgas och är vätskekylda. Det är en mycket effektiv och pålitlig teknik för att producera ozon. Dag efter dag, år efter år är reningskapaciteten konstant. Ozonproduktionen är dessutom steglöst inställbar och kan enkelt ändras vid behov.

Ett enda RENA-system klarar att producera tillräckligt med ozon för flera kåpor, stora luftflöden och hög fettbelastning.

RENA finns i sju modeller för olika luftflöden. Alla komponenter som ingår i ozonsystemet är monterade på en plåt i rostfritt stål som förenklar installation.

Installed Rena Kitchen System
Ozonproduktion
Fördelning Ozonmängden kan distribueras individuellt för varje kåpa
Kylteknik
Vätskekyld Tappvatten/slutet kylsystem
Ozonsystem
Storlek horisontell (B x H x D) 970 x 750 x 265 mm
Storlek vertikal (B x H x D) 695 x 1100 x 265 mm
Ljudnivå <50 dBA