Är du intresserad?
Impregnerat

Vad är impregnerat aktivt kol?

För speciella applikationer och riktade behandlingsmål för specifika föreningar kan impregnerat aktivt kol vara alternativet till icke-impregnerade, stenkols- eller kokosnötsskalbaserade koltyper. De är lämpliga för både luft- och vattenreningsapplikationer med unika kundkrav.

De speciella egenskaperna hos impregnerat aktivt kol

Impregnerat aktivt kol framställs genom att kemiskt modifiera de aktiva ytorna på de porösa partiklarna. Den kan appliceras på både granulära (GAC) och pelletiserade koltyper. Impregnering förbättrar avsevärt adsorptionskapaciteten av föroreningar som annars är svåra att avlägsna, såsom polära föreningar eller ickeorganiska molekyler som vätesulfid. Ytimpregnering kan innebära en finfördelning av kemikalier eller metall- eller metalloxidpartiklar på kolytan.

I vattenbehandlingsapplikationer ger silverimpregnerat kol också antimikrobiella effekter och är ett perfekt val för jordbundna föreningar. I luftbehandlingsapplikationer används det ofta för avlägsnande av svavelväte (H2S) i biogasanläggningar, pumpstationer eller anaeroba tankar eller septiktankar vid avloppsreningsverk. För industriella avgas- eller rökgasapplikationer kan aktivt kol impregneras för att öka reningen av sura gaser, ammoniak, aminer, aldehyder, vätefluorid, kvicksilver, arsin eller fosfin.

Impregneringsprocessen utförs efter den normala direktaktiveringen eller agglomereringsprocessen, där kemikalien normalt är en syra, stark bas eller ett salt, såsom fosforsyra, natriumhydroxid, kalciumklorid eller zinkklorid vid temperaturer upp till 600 grader C.

Typiska applikationer för impregnerat kol

Svavelväte

Mellifiq erbjuder förstklassigt impregnerat kol för vätesulfidapplikationer, för biogasanläggningar plants or wastewater treatment plants where pungent odor problems may cause serious challenges. Depending on the concentrations, OCM-SulfCAT, Sulfisorb 20 or NPECAT-300 may be considered for reliable problem solving.

Vätefluorid

Vätefluorid är en polär förening som kräver impregnering för att avlägsnas effektivt, med hjälp av specialiserat aktivt kol som SORB17.

SOx och NOx

NOx- och SOx-gaser är en vardaglig term för oxiderad kväve- eller svavelbaserad gas, där en kombination av teknologier normalt krävs för fullständigt avlägsnande. Impregnerat aktivt kol är effektivt för att adsorbera NO2, med föroxidation som ett krav om NO förekommer. Specialimpregnering som kaliumkarbonat eller kopparoxid är tillämpbar genom till exempel impregnerad kokosnötsskalbaserad kol COC-CU50. Det är också ett perfekt ozonförstörande material som är lämpligt för en kombination av före NO-ozonering och efterföljande NO2-adsorption.

Cyanider

Vätecyanid eller cyanid-metallkomplex är utmanande föreningar som finns i gruvindustrin eller metallplätering. Granulärt aktivt kol (GAC) kan användas för att effektivt adsorbera cyanidföreningar i vattenfas eller gasfas med hjälp av speciell impregnering. Mellifiq kan hantera detta med vårat COC-Cyansorb-kol.