Är du intresserad?
Fuktskador 

Högpresterande ozonbehandling vattenskadade fastigheter

Fuktskadade rum och inventarier kommer snabbt att utveckla problem med mögel. Under rätt förhållanden börjar mögel växa på så lite som 24 timmar. Vissa mögelsorter är giftiga för människor och allt mögel skadar materialet som blir angripet. Följaktligen avger vatten- och fuktskadade rum störande lukt och kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Ozon tar effektivt bort över 90 % av i stort sett alla lukter och bryter effektivt ner mögel så att rummet kan användas fullt ut igen. Fuktsanering kan ske i fastigheter, källare, bostäder, lagerlokaler, garage, våtutrymmen, omklädningsrum, simhallar och toaletter.

Läs mer om sanitet i samband med mögel.

Ozonrening med ACT-3000

Hur mycket ozon som behövs och hur länge produktionen ska vara igång beror på rumsvolymen och hur mycket fuktskador som behöver behandlas. Behandlingstiden kan variera från en timme till över 10 timmar. ACT-3000 är lätt att använda och driftskostnaden är minimal.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra skräddarsydda systemlösningar för luft- och vattenrening finns över hela världen i industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelsindustri, bryggerier, växthus och köpcentrum. Vi växer snabbt och har vunnit flera priser.

An ACT-3000 ozone generator from Mellifiq.

Enkel installation och drift

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt upp
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1-100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer