Är du intresserad?

Integritetspolicy

1. Personuppgifter

Genom att samtycka till att ta emot information om GDPR samtycker du till att Mellifiq Group ("Mellifiq" / "vi") kan spara ditt namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och annan information (nedan kallad "Personlig information") som du lämnat till Mellifiq.

Mellifiq använder dina personuppgifter för att skicka information till dig och genomföra undersökningar samt skicka nyheter om våra tjänster och produkter. När du har fyllt i en enkät eller ett webbformulär kan din input och din personliga information användas av Mellifiq för att kontakta dig för att förbättra din upplevelse av våra tjänster och produkter, och kontakta dig som din kund/potentiella kund/leverantör/partner. Dina personuppgifter kan också användas för att skapa statistik och rapporter om våra tjänster och produkter, samt besökare på vår webbplats.

Mellifiq kommer inte att lagra, överföra eller på annat sätt behandla dina personuppgifter utöver de specifika syften som anges ovan.

Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att uppnå det ovan nämnda syftet, och även från och med den 25 maj 2018 är det nödvändigt för ändamålen enligt artikel 6 1.a i den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) ( "GDPR"). Dina personuppgifter kan även behandlas där Mellifiq rimligen anser att det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet (från och med 25 maj 2018 enligt artikel 6 (1c) i GDPR).

En förutsättning för att fortsätta få information om vårt företag samt våra produkter och tjänster är att du förser oss med dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter utan att det påverkar lagligheten av vår behandling, baserat på ditt samtycke, före återkallelse.

Vi kan använda automatiserad teknik som cookies och annan spårningsprogramvara för att samla in personlig information från ditt datorsystem eller mobila enhet. Vi kan samla in följande information:

 • Internet Protocol (IP)-adress eller annan enhetsidentifierare
 • Webbläsartyp och version
 • Typer och versioner av plugins för webbläsare
 • Operativsystem och plattform
 • Tidszoninställningar
 • Exakt platsdata
 • Annan information om bärbar enhet
 • Surfbeteende, som sidor du tittar på, länkar du klickar på, värmekartor och hur du interagerar med e-postmeddelanden vi skickar dig
 • Trafikkällor, om huruvida du besöker vår webbplats via sökmotorer eller hänvisningstrafikkällor som sociala medier
 • Domännamn på webbplatsen från vilken du länkade till våra webbplatser, om du hänvisar till webbplatser som ägs av Mellifiq
 • Besökstid, användningsmönster
 • Information som du lämnar när du fyller i ett webbformulär

Vi använder denna information på anonym basis och använder den inte för att identifiera en viss användare. Vi länkar inte denna data till någon annan data som vi har om dig.

Tredje part kan också förse oss med ytterligare offentligt tillgänglig information om dig.

2. Lagring och överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras på servrar i EU. Du godkänner att dina personuppgifter överförs över nationsgränser. Om du är EU-medborgare kommer dina personuppgifter att lagras inom EU, eftersom dina personuppgifter kommer att lagras på servrar i EU och kommer att behandlas inom EU. Om du är en icke-EU-medborgare tillåter du härmed att dina personuppgifter överförs över EU:s gränser till och från ditt land för ovan nämnda ändamål.

3. Personuppgiftsansvarig och mottagare av personuppgifter

Mellifiq AB, Elektravägen 53, 12630 Hägersten, Sverige är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för säkerheten. Mellifiq AB kan komma att dela dina personuppgifter med andra Mellifiq-företag/dotterbolag för de specifika ändamål som anges ovan.

Andra auktoriserade tredje parter kan behöva komma åt eller lagra personuppgifter om nationell lagstiftning kräver det. Mellifiq begränsar behörig tredje parts åtkomst och användning av personuppgifter.

4. Lagringstid

Dina personuppgifter kommer endast att sparas för de ändamål som nämns ovan. Om en rättslig eller disciplinär åtgärd inleds, kan personuppgifter lagras till slutet av en sådan åtgärd, inklusive eventuella uppsägningstider, och kommer sedan att raderas eller arkiveras. Dina personuppgifter kommer inte att lagras i ett format som gör att du kan identifieras utöver vad Mellifiq anser vara nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de samlades in eller behandlades eller enligt tillämplig lag angående lagring av personuppgifter.

5. Tillgång till dina personuppgifter / andra rättigheter

Enligt tillämplig lag har du rätt: (i) att kontrollera om och vilken typ av personuppgifter Mellifiq har om dig och att få tillgång till eller begära kopior av sådana personuppgifter; och (ii) att begära rättelse, tillägg eller radering av personuppgifter om dig felaktigt eller otillräckligt behandlade i enlighet med tillämplig lag, och (iii) begära att Mellifiq begränsar insamlingen, behandlingen eller användningen av dina personuppgifter, och (iv) under vissa omständigheter och av legitima skäl motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter, och (v) begära dataportabilitet.

Om du har frågor relaterade till integritetspolicyn, om du upptäcker att det har skett ett brott mot den, om du vill veta mer eller vill använda en eller flera av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta Mellifiq här.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen angående behandlingen av dina personuppgifter.