Integritetspolicy

1. Personuppgifter

Genom att samtycka till att få information om GDPR accepterar du att Mellifiq Group (“Mellifiq” / “vi”) kan spara ditt namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och annan information (härefter kallad “Personlig information”) som du lämnade till Mellifiq.

Mellifiq använder din personliga information för att skicka information till dig och genomföra undersökningar samt skicka nyheter om våra tjänster (”tjänster”) och produkter (”produkter”). När du har slutfört en undersökning eller ett webbplatsformulär kan din inmatning och personliga information användas av Mellifiq för att kontakta dig för att förbättra din upplevelse av våra tjänster och produkter och kontakta dig som din kund / potentiella kund / leverantör / partner. Din personliga information kan också användas för att skapa statistik och rapporter om våra tjänster och produkter samt besökare på vår webbplats.

Mellifiq kommer inte att lagra, överföra eller på annat sätt behandla dina personuppgifter utöver de specifika syften som anges ovan.

Bearbetning av dina personuppgifter är nödvändig för att uppnå ovannämnda syfte, och från och med 25 maj 2018 är det nödvändigt för tillämpningen av artikel 6 1.a i den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) ( ”GDPR”). Dina personuppgifter kan också behandlas om Mellifiq rimligen anser det nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet (från och med 25 maj 2018 enligt artikel 6 (1c) i GDPR).

En förutsättning för att fortsätta få information om vårt företag och våra produkter och tjänster är att du förser oss med din personliga information. Du kan återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst utan att det påverkar lagligheten i vår behandling, baserat på ditt samtycke, innan du drar tillbaka.

Vi kan använda automatiserad teknik som cookies och annan spårningsprogramvara för att samla in personlig information från ditt datorsystem eller mobila enhet. Vi kan samla in följande information:

  • Internetprotokoll (IP) -adress eller annan enhetsidentifierare
  • Webbläsartyp och version
  • Webbläsningsinformation, till exempel sidor du tittar på och länkarna du klickar på, hur du interagerar med e-postmeddelanden som vi skickar till dig och om du besöker vår webbplats via en webbplats för sociala medier
  • Tidszon inställning
  • Webbläsartillägg – typ och version
  • Operativsystem och plattform
  • Annan information från bärbar enhet
  • Med ditt tillstånd kan vi också samla in din exakta platsinformation. Vi kan också samla in besökstid, användningsmönster och domännamnet på webbplatsen som du länkade till våra webbplatser från.
  • Information som du tillhandahåller när du fyller i ett webbplatsformulär

Vi använder denna information anonymt och använder den inte för att identifiera någon speciell användare. Vi länkar inte dessa uppgifter till andra uppgifter som vi har om dig.

Tredje part kan också förse oss med ytterligare offentligt tillgänglig information om dig.

2. Lagring och överföring av personuppgifter

Din personliga information lagras på servrar i EU. Du bekräftar att dina personuppgifter förs över nationella gränser. Om du är EU-medborgare lagras dina personuppgifter inom EU, eftersom dina personuppgifter lagras på servrar i EU och behandlas i EU. Om du inte är EU-medborgare tillåter du härmed att dina personuppgifter överförs över EU: s gränser till och från ditt land för ovan nämnda ändamål.

3. Uppgiftsansvarig och mottagare av personuppgifter

Mellifiq AB, Elektravägen 53, 12630 Hägersten, Sverige är ansvarigt för personuppgifter och därmed ansvarigt för säkerheten. Mellifiq AB kan dela din personliga information med andra Mellifiq-företag / dotterbolag för de specifika syften som anges ovan.

Andra auktoriserade tredje parter kan behöva komma åt eller lagra personuppgifter om nationell lagstiftning kräver det. Mellifiq begränsar auktoriserade tredje parts åtkomst och användning av personuppgifter.

4. Lagringsperiod

Dina personuppgifter sparas endast för de syften som nämns ovan. Om en rättslig eller disciplinär åtgärd inleds kan personuppgifter lagras till åtgärden avslutats, inklusive eventuella uppsägningsperioder, och kommer sedan raderas eller arkiveras. Dina personuppgifter kommer inte lagras i ett format som gör att du kan identifieras utöver vad Mellifiq anser vara nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de samlades in eller behandlades eller enligt gällande lagstiftning om lagring av personuppgifter.

5. Tillgång till dina personuppgifter / andra rättigheter

Enligt tillämplig lag har du rätt: (i) att kontrollera om och vilken typ av personuppgifter Mellifiq har om dig och att få tillgång till eller begära kopior av sådana personuppgifter; och (ii) att begära korrigering, tillägg eller radering av personuppgifter om dig som är felaktigt eller otillräckligt behandlade i enlighet med tillämplig lag, och (iii) begära att Mellifiq begränsar insamlingen, behandlingen eller användningen av dina personuppgifter, och (iv) under vissa omständigheter och av legitima skäl motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, och (v) för att begära dataportabilitet.

Om du har frågor relaterade till sekretesspolicyn, om du upptäcker att det har skett ett brott mot den, om du vill veta mer eller vill använda en eller flera av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta Mellifiq här.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen angående behandlingen av dina personuppgifter.