Är du intresserad?
Datablad

Nedladdningsbart material om aktivt kol

Vi har samlat alla tillgängliga nedladdningsbara datablad på ett ställe för snabb åtkomst.

Stenkolsbaserat aktivt kol

Stenkolsbaserat aktivt kol
Beskrivning Applikationer (min/max) Namn PDF
Granulärt stenkolsbaserat aktivt kol Flerfunktionskontroll av lukt, utsläpp och VOC samt avfettning NGAC-5 Datablad
Granulärt stenkolsbaserat aktivt kol Flerfunktionskontroll av lukt, utsläpp och VOC samt avfettning NGAC-6 Datablad
Pelleterat stenkolsbaserat aktivt kol Flerfunktionskontroll av lukt, utsläpp och VOC samt avfettning COL-PA50 Datablad
Pelleterat stenkolsbaserat aktivt kol Flerfunktionskontroll av lukt, utsläpp och VOC samt avfettning NPEC-6 Datablad
Pelleterat stenkolsbaserat aktivt kol Multi purpose odor, emission and VOC control, Siloxane removal and degreasing NPEC-6S Datablad
Pelleterat stenkolsbaserat aktivt kol Flerfunktionskontroll av lukt, utsläpp och VOC samt avfettning NPEC-7 Datablad
Pelleterat stenkolsbaserat aktivt kol Flerfunktionskontroll av lukt, utsläpp och VOC samt avfettning NPEC-8 Datablad
Rökgasbehandling för skrubberapplikationer Avlägsnande av föroreningar COL-PL650/18 Datablad
Rökgasbehandling för skrubberapplikationer Avlägsnande av föroreningar COL-PL700/18 Datablad
Rökgasbehandling för skrubberapplikationer Avlägsnande av föroreningar COL-PL800/18 Datablad
Rökgasbehandling för skrubberapplikationer Avlägsnande av föroreningar WPAC-85/18 Datablad
Rökgasbehandling för skrubberapplikationer Avlägsnande av föroreningar WPAC-100/18 Datablad
Rökgasbehandling för skrubberapplikationer Tillämpningar med låga koncentrationer av medelmolekylära föreningar COL-PL650/15 Datablad
Rökgasbehandling för skrubberapplikationer Tillämpningar med låga koncentrationer av medelmolekylära föreningar COL-PL700/15 Datablad
Rökgasbehandling för skrubberapplikationer Tillämpningar med låga koncentrationer av medelmolekylära föreningar COL-PL800/15 Datablad
Rökgasbehandling för skrubberapplikationer Tillämpningar med låga koncentrationer av medelmolekylära föreningar COL-PL850/15 Datablad
Granulärt stenkolsbaserat aktivt kol Brett utbud av vattenapplikationer COL-L900 Datablad
Granulärt stenkolsbaserat aktivt kol Brett utbud av vattenapplikationer WGAC-95 Datablad
Granulärt stenkolsbaserat aktivt kol Brett utbud av vattenapplikationer WGAC-100 Datablad
Granulärt stenkolsbaserat aktivt kol Behandling av poly- och perfluoralkylsubstanser (PFAS) och en mängd olika avfärgnings-
Applikationer
WPFAS-90 Datablad
Pulveriserat stenkolsbaserat aktivt kol Brett utbud av vattenapplikationer COL-PL900 Datablad

Kokosnötskalbaserat aktivt kol

Kokosnötskalbaserat aktivt kol
Beskrivning Applikationer (min/max) Namn PDF
Granulärt kokosnötsskalbaserat aktivt kol Avlägsnande av H2S och VOC NCOC-5 Datablad
Granulärt kokosnötsskalbaserat aktivt kol Avlägsnande av H2S och VOC NCOC-6 Datablad
Granulärt kokosnötsskalbaserat aktivt kol Avlägsnande av H2S och VOC COC-A70 Datablad
Granulärt kokosnötsskalbaserat aktivt kol Pharma/avloppsvatten WCOC-90 Datablad
Granulärt kokosnötsskalbaserat aktivt kol Pharma/avloppsvatten WCOC-100 Datablad
Granulärt kokosnötsskalbaserat aktivt kol Stor bredd av applikationer COC-L1200 Datablad
Pulveriserat kokosnötsskalbaserat aktivt kol Stor bredd av applikationer COC-PL1000 Datablad
Syratvättat granulärt kokosnötsskalbaserat aktivt kol Processvattenbehandling ACOC-L1000 Datablad
Granulärt kokosnötsskalbaserat aktivt kol Stor bredd av applikationer COC-L60 CAT Datablad

Träbaserat aktivt kol

Träbaserat aktivt kol
Beskrivning Applikationer (min/max) Namn PDF
Granulärt aktivt kol Katalysatorstöd i
alkaliska miljöer
WME-90 Datablad
Granulärt aktivt kol Lukt- och VOC-kontroll WOS-CBF Datablad
Pelleterat aktivt kol Lukt- och VOC-kontroll WPS-PA70 Datablad
Pulveriserat avfärgande aktivt kol Liquid purification in wide a range of applications WHP-11 Datablad
Pulveriserat avfärgande aktivt kol Organiska föreningar i vätska WOS-PL800 Datablad
Pulveriserat avfärgande aktivt kol Organiska föreningar i vätska WOS-PL900 Datablad
Pulveriserat avfärgande aktivt kol Organiska föreningar i vätska WOS-PL1000 Datablad
Pulveriserat avfärgande aktivt kol Produktions- och tillverkningsprocesser WSP-95 Datablad
Pulveriserat avfärgande aktivt kol Smaklukt och borttagning av TOC RUWA-PL1500 Datablad

Impregnerat aktivt kol

Impregnerat kol
Beskrivning Applikationer (min/max) Namn PDF
Impregnerat aktivt kol Adsorption av ammoniak och andra föroreningar COC-Ammonisorb P Datablad
Impregnerat aktivt kol Adsorption av ammoniak och andra föroreningar COC-Ammonisorb S Datablad
Impregnerat granulärt aktivt kol Adsorption av vätesulfid och andra gaser COC-CU50 Datablad
Impregnerat aktivt kol Behandling av cyanidföreningar COC-Cyanosorb Datablad
Impregnerat aktivt kol Brett utbud av föroreningar COC-FCS Datablad
Impregnerat aktivt kol Avlägsnande av föroreningar
Avlägsnande av föroreningar inkl. formaldehyd
COC-Formisorb Plus Datablad
Impregnerat aktivt kol Avlägsnande av föroreningar
Avlägsnande av föroreningar inkl. formaldehyd
COC-Formisorb Datablad
Impregnerat aktivt kol Ångfasapplikationer COC-SORB17 Datablad
Impregnerat aktivt kol Avlägsnande av sur gas COC-Sulfisorb 20 Datablad
Impregnerat aktivt kol Avlägsnande av sur gas COC-Sulfisorb Plus Datablad
Impregnerat extruderat aktivt kol VOC-kontroll CU25 Datablad
Impregnerat extruderat aktivt kol VOC-kontroll CU50 Datablad
Impregnerat aktivt kol Oorganiska sura gaser IO20 Datablad
Impregnerat aktivt kol Oorganiska sura gaser IO25 Datablad
Impregnerat aktivt kol Oorganiska sura gaser NIPEC-5 Datablad
Impregnerat aktivt kol Brett utbud av föroreningar och
okända giftiga gaser
FCS Datablad
Impregnerat aktivt kol Avlägsnande av föroreningar
Avlägsnande av föroreningar inkl. formaldehyd
Formisorb Plus Datablad
Impregnerat aktivt kol Avlägsnande av sur gas OCM-SulfCAT Datablad
Impregnerat aktivt kol Avlägsnande av sur gas Sulfisorb 20 Datablad
Impregnerat aktivt kol Avlägsnande av sur gas Sulfisorb 30 Datablad
Impregnerat aktivt kol Avlägsnande av sur gas Sulfisorb 50 Datablad
Impregnerat aktivt kol Adsorption av jod-131 NUC-3C Datablad
Impregnerat aktivt kol Adsorption av jod-131 NUC-20 Datablad
Impregnerat aktivt kol Avlägsnande av giftig gas RESP-ABE Datablad
Svavelimpregnerad Adsorption av elementärt och organiskt kvicksilver, rening av biprodukt-väte Mercusorb Datablad
Silverimpregnerat, granulerat kokosnötskalbaserat aktivt kol Förhindrar mikrobiologisk tillväxt och biofilmer i en mängd olika applikationer SL1-L1000 Datablad
Silverimpregnerat, granulerat kokosnötskalbaserat aktivt kol Förhindrar mikrobiologisk tillväxt och biofilmer i en mängd olika applikationer SL5-L1200 Datablad
Silverimpregnerat, granulerat kokosnötskalbaserat aktivt kol Förhindrar mikrobiologisk tillväxt och biofilmer i en mängd olika applikationer SL5-L1200/AS 18×40 Datablad
Silverimpregnerat, granulerat kokosnötskalbaserat aktivt kol Förhindrar mikrobiologisk tillväxt och biofilmer i en mängd olika applikationer SL10-L1000 Datablad
Silverimpregnerat, granulerat kokosnötskalbaserat aktivt kol Förhindrar mikrobiologisk tillväxt och biofilmer i en mängd olika applikationer SL10-L1200 Datablad

Katalytiskt baserat aktivt kol

Katalytiskt aktivt kol
Beskrivning Applikationer Namn PDF
Katalytiskt extruderat aktivt kol H2S borttagning NPECAT-200 Datablad
Katalytiskt extruderat aktivt kol H2S borttagning NPECAT-300 Datablad
Katalytiskt aktivt kol H2S borttagning CTX-L1000 Datablad
Adsorptionsförenad pellet Brett spektrum av applikationer OCM-RubiCAT Datablad

Utgångna produkter
Carbon Applikationer (min/max) Beskrivning PDF
COL-L850 Brett utbud av vattenapplikationer Granulärt stenkolsbaserat aktivt kol Datablad