Är du intresserad?
Mögelsanering 

Våra lösningar tar bort mögel både i luften och på ytor

Mögelsporer finns överallt och växer snabbt under rätt förutsättningar. Dessutom är mögelsporer en av de främsta orsakerna till allergiska reaktioner. Det enda traditionella sättet att faktiskt bli av med mögel är att ta bort allt synligt mögel, desinficera ytorna och minska fuktigheten. När mögel växer okontrollerat kan det förstöra de ytor det finns på, vilket leder till att det enda alternativet är att ta bort ytan.

Ozon kan eliminera mögel både i luft och på ytor som mattor, golv och väggar. Ozonet kommer även åt att behandla mögel på svårnådda platser som isolering, kakel, trä- och tegelstruktur.

En lukt som inte kommer från sopor eller liknande verksamhet, är ofta ett första varningstecken på mögel- och fuktskada. Sanering av mögel och lukt kan exempelvis användas i fastigheter, källare, bostäder, lagerlokaler, garage, stugor, förråd, våtutrymmen och toaletter.

Att använda ozon är ett väl beprövat sätt att förhindra mögeltillväxt. Ozonets starka oxidationspotential innebär att det aktivt dödar luftburna mögelsporer istället för att bara dölja lukten. Det är också 3,000 gånger snabbare som bakteriedödare än klor och det är säkert för miljön. Ozonet når också hörn och sprickor som är svåra att komma åt och tränger igenom angripna textilier. Det är väl dokumenterat att ozon erbjuder en snabb, grundlig och miljövänlig lösning på mögelproblem.

Ozonrening med ACT-3000

Hur mycket ozon som behövs och hur länge ozon ska produceras beror på rummets volym och hur stort luktproblemet är. Behandlingstiden kan variera från en timme till över 10 timmar. Behandlingen kan upprepas så ofta som behövs. ACT-3000 är lätt att använda och driftkostnaden är minimal.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av OzonetechVåra skräddarsydda systemlösningar för luft- och vattenrening finns över hela världen i industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelsindustri, bryggerier, växthus och köpcentrum. Vi växer snabbt och har vunnit flera priser.

An ACT-3000 ozone generator from Mellifiq.

Enkel installation och drift

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt upp
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1-100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer