Är du intresserad?
Nodora AirMist™

Advanced gas treatment with wet scrubbing technology

Nodora AirMist™ är nästa generation inom våtskrubbningsapplikationer och lämpar sig för situationer med krav på att särskilt höga föroreningsbelastningar och komplexa föroreningsblandningar bekämpas effektivt. Utöver detta finns även Mellifiqs Nodora ADS™- och CAT-system för avancerad filtrering som används för att bekämpa flyktiga organiska ämnen (VOC), sulfider och flera andra utmanande föreningar.

Nodora Air mist unit including advanced wet scrubbing technology

Why Nodora AirMist excels in efficient wet scrubbing

Highlight of key differentiators of the Nodora AirMist compared to equivalent air and gas treatment systems on the market

Nyckelfärdig leverans med horisontell design

Nodora AirMist™ har, med hjälp av en semi-motströms packad bäddprincip, utvecklats av Mellifiq för att möta krav som kan sträcka sig bortom typisk gasrening. Den täcker lösningar för alla lösliga ämnen och fall där utrymmesbegränsningar kan försvåra byggandet av vertikala skrubbrar på plats.

Mellifiq designar och levererar alla AirMist™-enheter med integrerade spraymunstycken, påfyllningselement, cirkulationsmunstyckspump och ett automatiskt doseringssystem för kemikalier. Luftintag och gasanslutningar är utplacerade för att säkerställa maximal retentionstid och högsta möjliga takt för gas- och vätskeabsorption.

Beroende på förhållanden och pH-värde kan AirMist™ levereras i högkvalitativ SS316L för att undvika korrosion och pH 1–11.

Matarvattenanslutningar och inbyggda bräddavlopp är en del av konstruktionen för att förenkla ett balanserat förhållande mellan belastning och matning. Alla Nodora AirMist™-enheter har utformats för att sömlöst kombinera våtskrubbningsmekanismen med ozoneringen från vårt urval av ozonsystem, Ozonetech RENA Tellus och Vivo. Detta kan drastiskt öka prestandan och minska avblödningen tack vare en lägre ackumulering av föroreningar i skrubbervätskan.

Detta gör inte bara Nodora AirMist™-serien optimal för kunder med begränsad tillgång till rent matarvatten; den är också optimal när det gäller förbättrade behandlingsnivåer per upptagen yta.

Nodora AirMist™ är perfekt för ett brett spektrum av föroreningar och orenheter som ammoniak, sulfider, fenoler, sulfater eller luktkontroll. Den möjliggör även återvinning där det behövs och kan användas för avgaspartiklar eller aerosoler med över 90% avskiljningsgrad över 8 um.

Flexibel kapacitet för ett brett spektrum av luft- och gasflöden

Nodora AirMist™ levereras i tre standardiserade serier, A till C, med individuella konfigurationer för munstycksdensitet så att man kan anpassa den efter det luftflöde som krävs och efter föroreningsnivå. Nodora AirMist™ levereras med automatisk pH-kontroll tillsammans med kemikaliedosering för förebyggande av biofilm, med justerbar påfyllnadsstorlek och densitet.

Dimensionerna för varje Nodora AirMist™-serie har utformats för enkel transport. Det finns möjlighet till modulär transport där man monterar huvuddelarna på plats eller till att man transporterar en komplett enhet som monterats av Mellifiq i vår fabrik. Vid installation är verktyg, inklusive matarvatten, avloppsanslutning och ström de enda slutanvändarkraven. Mellifiq erbjuder driftsättning på plats, vilket inkluderar inställning av pH-värden, kemikaliedosering och justering av matarvatten för prestandaoptimering.

Nodora Airmist unit, designed in three standardized models with various nozzle densities to adjust required airflow

Modellspecifikationer för Nodora AirMist™

AirMist™-modell Storlek bredd, längd, höjd Munstycksdensitet Maximal luftflödeskapacitet (Nm3/h) Maximal kraft, intern (kW)* Tryckfall (mmH2O)** Datablad
A1 180 x 380 x 200 2.0 10,000 2.5 20-120 Datablad
A2 180 x 380 x 200 2.5 12,000 2.8 20-170
A3 180 x 380 x 200 3.5 14,000 3.1 20-235
B1 220 x 495 x 220 2.0 15,000 3.4 20-165
B2 220 x 495 x 220 2.5 17,000 3.7 20-215
B3 220 x 495 x 220 3.5 19,000 4.0 20-265
C1 240 x 580 x 240 2.0 22,000 4.3 20-265
C2 240 x 580 x 240 2.5 24,000 4.6 20-315
C3 240 x 580 x 240 3.5 26,000 4.9 20-370

*inkluderar användande av cirkulationsmunstyckspump vid maximal luftflödeshastighet, justerad pH-dosering, kemisk dosering
**Nominellt fläkttryckfall upp till maximal luftflödeskapacitet
Alla data är nominella vid 99% svavelvätesavskiljning från 4.000 ppm vid inloppet

Driftbeskrivning

Nodora AirMist™-system använder den effektiva och utrymmessparande packade bäddesignen där den förorenade luftströmmen strömmar horisontellt genom den packade bädden. Detta skapar en stor kontaktyta mellan skrubbervätskan och gasen. Partiklar, VOC eller andra föroreningar absorberas av skrubbervätskan och sipprar ner till uppsamlaren. I våra AirMist™-enheter utgörs uppsamlaren av de nedre delarna av skrubbern med ett vätskedjup på maximalt 0,5 m vanligtvis, varefter eventuellt överflöd dräneras. Den packade bäddens höjd är normalt 80% av skrubberns höjd.

Beroende på gasens typ och dess förorening kan olika skrubbervätskor och pH-värden krävas, där de vanligaste skrubbervätskorna är svavelsyra med lågt pH för ammoniakavskiljning och kalklösningar med högt pH för sulfider.

Illustrating how the wet scrubbing system works inside the unit

Våra nerpackade Nodora-våtskrubbningssystem fungerar enligt en standardiserad konfigurering som finns på alla AirMist-modeller. Vi använder en intern cirkuleringscykel tillsammans med en balanserad skrubbarvätskeprocess för att maximera absorberingstakten för massöverföring av vätska och gas. Detta tillåter inställningen för munstycksflöden att vara fristående och tillåter även en finjustering av kapacitetskontrollen. Det blir även möjligt att enkelt koppla in stödsystem såsom ozonering eller kemisk dosering, helt separerade från skrubbnings- och dräneringsprocesserna.

Automatisering och inställningar

Skrubbrar väljs ofta på grund av sin robusta drift och tillförlitliga prestanda. Vissa operativa riktvärden, beroende på förväntade resultat och typ av förorening, bör dock beaktas:

L/G-förhållande: L/G-förhållandet är ofta avgörande för att anpassa aktuella driftförhållanden och matningsgas. Vanligtvis är L/G-förhållandet, som är förhållandet mellan skrubbervätskans (L) interna cirkulation (i L/h) och gasens (G) matarflöde (m3/h), inställt på mellan 3–9. Inställningen av L/G-förhållandet påverkar direkt absorptionshastigheten där föroreningar överförs från gas- till vätskefas.

pH: automatisk dosering av pH är avgörande för att uppnå en balanserad kemisk reaktion när gasen skrubbas in i skrubbervätskan.

Kemisk dosering: beroende på näringsämnen och organiskt innehåll som ackumuleras i vätskefasen under driften kan en kemisk biociddosering vara nödvändig för att förhindra mikrobiell tillväxt. Ozonering är ett rekommenderat alternativ i sådana situationer eftersom ytterligare klorider eller andra kemikalier inte bidrar till ytterligare ackumulering av upplösta organiska eller oorganiska ämnen.

Matarvatten: det är oundvikligt att föroreningar ackumuleras i skrubbervätskan. Hur snabbt detta sker beror på många faktorer, till exempel matningsgasens partikelhalt (PM), flyktiga organiska ämnen, nivån av gas- och vätskeskrubbning som uppnås och matarvattenhastigheten. Kraftigt förorenad gas kräver både högre L/G-förhållanden och färsk matarvätska för att undvika mikrobiell tillväxt eller tilltäppning.

Tillgängliga alternativ och konfigurationer

Typ Standard Tillval
Packningsmaterial PP PVDF, PVC, SS
Storlek på förpackningsmaterial 90 mm 50 mm, 35 mm, 25 mm, 16 mm
Konstruktion AISI 304L rostfritt stål AISI 316L
Automatisering Lokal pH-reglering inklusive sensorer Central automatisering med MODBUS TCP, 7″ HMI, grafisk display med interna L/G-kontrollrar, temperaturavläsning, SUM-larm och loggar
Desinfektionssystem Ingen Kemikaliedoseringssystem eller ozonsystem Ozonetech RENA Vivo- eller Tellus-serien
Anslutningar 600, 800 and 1000 mm Skräddardesignad storlek på begäran

 

Begär offert

Relaterade referensprojekt.

100% luktborttagning vid avloppsreningsverk

Belgiskt läkemedelsföretag väljer Nodoras aktiva kolfilter för ozondestruktion

Mejerifabrik i Italien installerade flera tekniska lösningar från Mellifiq för både luktborttagning och CIP-uppgradering

Utvalda varumärken.