Är du intresserad?
Referensprojekt

100% luktborttagning vid avloppsreningsverk

Luftbehandling .
H2S-borttagning
Applikation
Luktborttagning
Bransch
Avloppsreningsverk
Plats
Sverige
Luftflöde
22,000 m3/h
Prestation
100% H2S-borttagning

Introduktion.

Samverkan mellan katalys och ozonering säkerställer att utsläppen är både H2S- och luktfria

I detta fall är vår kund ett avloppsreningsverk beläget i en av Sveriges större städer.

Avloppsreningsverket byggdes på 1960-talet och har sedan dess renoverats och byggts om många gånger. En stor ombyggnation ägde rum under åren 1979-1980 och då byggde man även till ett så kallat biologiskt reningssteg. Kapacitetskraven på avloppsreningsverket har på senare tid blivit allt högre eftersom det nu även renar avloppsvatten från ytterligare en stad i närheten. En till tillbyggnad började därför planeras 2015 och de första stegen i den processen var bland annat att hitta plats åt och utforma nya bassänger och reningssteg. Projektet tog slut tidigt på året 2019 eftersom man då påbörjade sin verksamhet i de nya lokalerna.

Problemet.

Svavelväte eller H2S är en luftförorening som är välkänd i avloppsreningsindustrin.

Den bildas i avloppsvattnet och släpps ut i den omkringliggande luften. Störande luktproblem är ofta kopplade till H2S-utsläpp eftersom våra näsor är väldigt känsliga för denna kemiska förening. Eftersom det skulle bli större mängder avloppsvatten att rena i och med den nya tillbyggnaden behövdes det också ett system för att behandla och ta bort H2S. Det här fallet var särskilt komplext eftersom olika sorters strömmar som gav ifrån sig H2S behövde behandlas.

Lösningen.

Komplexa problem kräver oftast komplexa lösningar. I detta fall föreslog vi att alla strömmar skulle renas med en kombination av katalys och ozonering.

Det mesta av H2S:t togs bort med hjälp av två Nodora Cat--enheter, katalytiska versioner av vårt Nodora-luftbehandlingssystem som är i bruk på många ställen. Huvudskillnaden mellan de två systemen är materialet som filtret är gjort av. Vi använde vår Rubicat™-katalysator i dessa två Nodora Cat-enheter. Katalysatorn är designad för att rikta in sig på H2S i förorenade luftströmmar, till och med när koncentrationerna är väldigt höga.

Ozon användes som ett sista rengöringssteg för att säkerställa helt luktfria utsläpp. Ozoneringssteget bestod av tre Ozonetech RENA Pro -ozonsystem. De här ozonsystemen är de kraftfullaste systemen i vårt sortiment och producerar väldigt koncentrerat ozon. Oxidanten injiceras in i ventilationsrören precis efter katalyssteget och använder ventilationssystemet som en reaktionskammare.

Vi fick till en optimal konfigurering genom att dela ozonflödet och injicera det i olika processflöden beroende vilka krav den enskilda strömmen hade. Den här konfigureringen gjorde att vi kunde använda det producerade ozonet väldigt precist, vilket höll nere både energiförbrukning och driftkostnader.

Lösningsfakta.

Utvärdering.

Samarbetet mellan våra Nodora Cat- och Ozonetech RENA Pro system visade sig ha väldigt hög effektivitet när det gällde H2S-borttagningen och tillhörande problem. Inget H2S upptäcktes efter Cat-steget och ozoneringssteget tog bort resterande luktämnen. Systemkombinationen säkerställde att det inte blev några H2S- eller luktutsläpp alls, även när vattenströmmarna var som störst.

När vi mätte föroreningshalten vid systemutloppet låg procenten för H2S-borttagning på 100%, vilket ytterligare bekräftade hur effektiv vår skräddarsydda lösning var.

Utvalda varumärken.