Är du intresserad?
System for Advanced Oxidation Processes
RENA Vitro™ AOP-system

Avancerad oxidationsprocesser (AOP) för avloppsrening

RENA Vitro™ är vår patenterade, katalytiska avancerade oxidationsprocess som tillhandahåller en kraftfull reningslösning för att effektivt:

  • rena högt kontaminerat process- och avloppsvatten (COD < 50 000 mg/l) med svårnedbrytbara ämnen, uppmätt i TOC, COD eller BOD (organiskt innehåll) och/eller
  • delvis eller helt bryta ned farliga refraktära organiska ämnen, som till exempel komplexbildare och metallkomplex, utan att producera andra farliga biprodukter eller slam.

I AOP oxideras organiskt material främst genom reaktioner med hydroxylradikaler. Hydroxylradikaler är bland de mest kraftfulla oxidanterna som finns tillgängligt. Se tabellen nedan.

AOP-processen

Eftersom oxidationspotentialen är högre blir de stora skillnaderna, mot ”vanlig” oxidation, en högre effektivitet, bättre förmåga att bryta ner svårnedbrytbara ämnen samt en kortare processtid. I AOP processen sönderfaller svårnedbrytbara ämnen helt eller delvis till oskadliga eller mindre skadliga ämnen, exempelvis till karboxylsyra, koldioxid, kväve, salt och vatten.

Våra hydroxylradikaler produceras genom att kombinera ozon (O3) och ett patenterat katalysmaterial. Ibland används även ozon i kombination med ultraviolett (UV) ljus eller väteperoxid (H2O2) för att skapa hydroxylradikaler. Synergier uppstår, ”1 + 1 = 3”, vilket gör kombinationen effektivare än att använda var för sig separat i serie. AOP multiplicerar kraften i oxidation.

Storleken på en RENA Vitro™ startar från cirka tre gånger EUR-pall, beroende på flödet.

RENA Vitro - a system for catalytic advanced oxidation processes
Oxidant EOP (V)
Hydroxylradikal (OH∙) 2.80
Syreatom (O) 2.42
Ozon (O3) 2.07
Väteperoxid (H2O2) 1.78
Hypoklorit 1.49
Klor (Cl) 1.36
Klordioxid (ClO2) 1.27
Syre (O2) 1.23

Fördelar med AOP

  • Mycket kraftfull oxidation
  • Snabb oxidation
  • Reducerar totalmängden avfall
  • Reducerar toxiciteten, och fäller ut föroreningar helt eller delvis
  • Producerar inga nya ämnen som behöver vidare behandling så som klor-biprodukter
  • Producerar inte slam som fysikaliska kemiska processer
  • Icke-selektiv oxidation som möjliggör behandling av många olika föroreningar parallellt

AOP-system designas och skräddarsys utifrån ändamålets specifika kemiska förutsättningar.