Är du intresserad?
Become a Distributor

Distributörsansökan

Vänligen skicka med följande information i samband med att ni ansöker, inklusive begärda filer (i ZIP-format):

    • En uppdaterad företagspresentation som inkluderar en kort marknads- och konkurrensanalys

    • En komplett lista över andra varumärken som ditt företag officiellt representerar som distributör

    • En lista över specifika Mellifiq-produkter du önskar distribuera

    • En kort presentation av din affärsplan tillsammans med en marknadsföringsstrategi

    • Företagets årsredovisning för de senaste 3 åren

Discover new business opportunities.

Utvalda varumärken.