Är du intresserad?
Dricksvatten 

Hållbar och effektiv behandling av dricksvatten med ozon

Användning av ozon vid dricksvattenrening är inte någon ny teknik. Man beräknar att ozon idag används i drygt 3000 kommunala dricksvattenanläggningar runt om i världen.

Behandlingen erbjuder en rad fördelar jämfört med den traditionella användningen av klor, framför allt när det gäller att förbättra smak, lukt och utseende. Kopplat till detta är förmågan att döda bakterier och avaktivera virus på ett effektivare sätt än någon kemikalie. Det reducerar också tungmetaller som finns i dricksvatten, till exempel järn och mangan, till säkrare nivåer genom oxidation.

Allt detta sker inom en process som är miljövänlig och vars främsta biprodukt är syre. Ozonbehandling motverkar riskerna att trihalometan (THM´s) bildas, vilket gör det till en säkrare metod som också förbättrar kvaliteten.

Du kan läsa mer om våra RENA Vivo-system här.