Är du intresserad?
Katalytiskt

Vad är katalytiska filtermedia?

Katalytiska filtermedia är specialmedia för speciella applikationer och kan vara antingen katalytiskt kol eller katalytiska oxider. Katalytiskt aktivt kol har genomgått en ytväxlingsprocess utan användning av kemikalier och har unika egenskaper för målföreningar. Högtemperaturmodifierad gasbearbetning förändrar adsorptionsytorna.

Avskiljning av svavelväte

Oavsett om det är katalytiskt kol eller Mellifiqs unika OCM-Rubicat-media som används, är en av huvudmålföreningarna i katalytisk filtreringsbehandling vätesulfid. Katalytiskt aktivt kol är ett perfekt val för H2S-nivåer upp till 20-30 ppm i vattenbehandlingsapplikationer där svaveloxider bildas vilket innebär att katalytiskt kol kan regenereras med enbart vatten.

OCM-Rubicat har utvecklats av Mellifiq för att hantera höga koncentrationer av vätesulfider för att uppgradera metangas i biogasanläggningar. Det kan regenereras med hjälp av syreanläggningar för bästa möjliga livscykelkostnad.

Kloraminer

Kloraminer används ofta i stället för klor i desinfektionsprocesser för att hämma bildningen av cancerframkallande trihalometaner (THM) orsakade av interaktionen av klor med organiska växtmaterial. De modifierade ytegenskaperna fungerar som en katalysator för kemiska reaktioner som underlättar nedbrytningen av kloraminer. Katalytiskt kol är baserat på kokosnötskal och används även för att rena bort PCE, tvättmedel, fenoler, smak och lukt. De katalytiska egenskaperna äventyrar inte adsorptionsegenskaperna vilket gör denna typ extremt mångsidig och effektiv.