Är du intresserad?
Hyreslösningar

Rental Units for Industrial Air & Water Treatment

Vi inser att våra kunder kan ställas inför situationer som kräver snabba lösningar på oväntade problem i deras verksamhet. Mellifiqs svar för att lösa dessa utmaningar är en hel flotta av uthyrningslösningar, både för industriella applikationer och fastighetssektorn. Våra enheter finns tillgängliga för kort- och långtidsuthyrning globalt.

Vattensystem i mobila containrar

Flera teknologier, integrerade, plug and play containeriserade lösningar är Mellifiqs svar för trängande behov på avlägsna platser, där ett decentraliserat vatten- eller luftreningsverk behövs för tillfällig eller långvarig användning. Dessa containeriserade enheter är ett utmärkt alternativ till följd av extrema väderhändelser eller oförutsedda processstörningar.

Våra mobila containersystem kommer med en plug-and-play-design, inklusive on demand, fristående eller kombinationsteknik, som erbjuds av våra starka produktvarumärken.

Mellifiq offers a wide range of systems and solutions to rent

Nyckelfärdiga system

Vårt breda utbud av kompletta ozonsystem, multimediafiltrering, UV- och membransystem kan användas för pilotbehandlingar, testprojekt eller proof-of-concept-initiativ i många applikationer och industrier. Som lösningsintegratör, världsledande produktleverantör och en komplett entreprenör känner våra kunder sig säkra på att våra uthyrningslösningar levereras redo att driftsätta nyckelfärdiga enheter, vilket möjliggör snabb driftsättning.

Utvalda varumärken.