Är du intresserad?
Hotellrum 

Enkel och effektiv sanering samt uppfräschning av hotellrum

I hotellrum kan olika typer av luktproblem uppstå, vilket skapar obehag för nyanlända hotellgäster. Ett instängt eller illaluktande hotellrum skapar ett dåligt första intryck för gästerna och kan försämra hotellets anseende. Ozonrening är en miljövänlig och mycket effektiv metod för att ta bort dålig lukt från mögel, rök, svett, avfall, livsmedel, toaletter och liknande.

Ozonrening är också effektiv för snabb och smidig desinfektion av både luft och svåråtkomliga ytor i ett hotellrum. Att rummet är fritt från bakterier och virus höjer också välbefinnandet hos nyanlända gäster. Ozon, som redan är i gasform vid normala förhållanden, blandas helt enkelt med luften i rummet och bryter därmed snabbt ner och inaktiverar skadliga mikroorganismer, virus och bakterier i luften och på ytor, även på ytor som normalt är svåra att nå.

Läs mer om spridning av virus och bakterier.

Ozonets kraftfulla rengörande egenskaper innebär att de dåliga lukterna försvinner redan efter en kort ozonbehandling. Ozonrening ska inte jämföras med andra metoder som försöker dölja lukten med dofter. Ozon eliminerar orsaken till lukten. Luften blir ren och rummet är klart att användas av en ny gäst. Metoden innebär även att mattor, gardiner och andra textilier kräver mindre rengöring.

Läs mer om luktproblem i andra typer av rum och lokaler.

Ozonrening med ACT-3000

Hur mycket ozon som behövs och hur länge produktionen ska vara igång beror på rummets volym och hur stort luktproblemet är. Behandlingstiden kan variera från en timme till över 10 timmar.

Behandlingen kan upprepas så ofta det behövs. ACT-3000 är enkel att använda och driftkostnaden minimal.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra skräddarsydda systemlösningar för luft- och vattenrening finns över hela världen i industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelsindustri, bryggerier, växthus och köpcentrum. Vi växer snabbt och har vunnit flera priser.

Enkel installation och drift

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt upp
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1-100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer