Är du intresserad?
FlexKarb-C 10-100

WaterMaid FlexKarb-C-filtreringssystem

FlexKarb-C-systemet är konstruerat för ett brett spann av flödeshastigheter och utmärker sig när det gäller att minska tryckfall och maximera mediabäddens effektivitet. Den är perfekt för att hantera små till medelstora vattenflöden i olika applikationer och har utformats för att hålla tryckfallen låga även vid höga belastningar och flödeshastigheter.

Alla våra WaterMaid FlexKarb-systemen har vår moduluppbyggda standardlösning som grund, vilket möjliggör en enorm flexibilitet, hög driftsäkerhet och snabba leveranstider som uppskattas av alla våra kunder.

Högpresterande industriella filtreringssystem

Water Maid FlexKarb-C är nyckelfärdiga system som har tryckfilterkärl; dessa kan utrustas med olika typer av aktiva media och användas i alla typer av industriella och kommunala vattenapplikationer. De olika enheterna i vårt Water Maid-sortiment av mediafiltreringssystem kan hantera alla flödesintervall, vilket gör dem lämpade för många branscher och applikationer, till exempel behandling av industriellt avloppsvatten från livsmedels- och dryckesfabriker, textilanläggningar, bryggerier, offshoreindustrin med mera.

Water Maid FlexKarb-C, både standardiserade och skräddarsydda adsorberande vattenfiltreringssystem, har optimerats för små och medelstora vattenapplikationer med flödeshastigheter mellan 10 och 100 m3/h per filter, upp till tryck på 7 bar. De är som mest effektiva när de används som ett poleringssteg inför adsorption av mikroföroreningar, läkemedelsrester, färgämnen, smakämnen, och andra oönskade föreningar från processvattnet samt vid deklorinering. Användningsområdet är brett och omfattar COD- och BOD-borttagning, simbassänger, tappningsanläggningar eller avloppsreningsverk i kommunala eller industriella sammanhang.

Tekniska data WaterMaid FlexKarb-C-system

Typ Nominell flödeshastighet (m³/h) Designtryck (bar) Vikt² i drift (kg) Fullständiga tekniska data
10 10 6.2 3,050 Datablad
12 12 7.0 3,700 Datablad
14 14 6.8 4,350 Datablad
17 17 6.0 5,250 Datablad
20 20 5.2

7.0

6,150

6,250

Datablad
25 25 4.3

7.0

8,100

8,250

Datablad
30 30 4.0

6.6

9,200

9,350

Datablad
35 35 3.5

6.2

10,350

10,550

Datablad
40 40 5.5

7.0

11,900

12,100

Datablad
50 50 4.5

6.5

16,200

16,550

Datablad
60 60 4.0

6.1

19,500

19,900

Datablad
75 70 3.4

6.6

23,250

23,900

Datablad
100 100 4.0

6.0

29,500

29,800

Datablad

¹Nominell filtreringshastighet: 15 m/h för deklorinering. Beroende på applikation kan flödeshastigheten vara högre eller lägre.

²²Total filtervikt med rörsystem, fyllning [1,5 kg/liter] och vatten. Alla vikter är ungefärliga och varierar beroende på konstruktion, tryck och medietyp.

Hur fungerar det?

Driftsprincipen består av att trycksatta, vertikala vätskor förs genom aktiva medier som adsorberar föroreningsbelastningen. De aktiva medierna vilar på minst två stödjande medialager, vanligtvis grus och sand som stabiliserar flöden, fördelar flödeshastigheten jämnt över den aktiva mediabädden och upprätthåller de laminära förhållandena. Detta är särskilt viktigt när det gäller adsorptionsbäddar, i motsats till multimediaenheter med grus eller sand såsom vår Water Maid FlexKarb-S-serie.

Flödeshastigheterna anpassas vanligtvis efter de aktuella kundkraven och vattenkvaliteten; dessa avgör hur vi konfigurerar behandlingsdesignen och dimensioneringen för varje enhet. FlexKarb-C-serien är optimal för PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), PFOS (perfluoroktansulfonat) och andra typer av svårbehandlade miljöfaror som vi upplever idag.

Automatisering och backspolning

Vanligtvis är backspolningsbehovet för FlexKarb-C-system begränsat. Vi rekommenderar att våra förfiltreringssystem i WaterMaid FlexKarb-S-serien används först för att avskilja suspenderat material eller andra partiklar innan våra FlexKarb-C-enheter implementeras. Beroende på driftförhållandena kan det dock bli nödvändigt med manuell eller automatisk backspolning för att säkerställa en långsiktig driftstabilitet.

Backspolningen sker genom att den vertikala genomströmningen körs motströms under begränsade tidsperioder. Detta begränsar tryckfall över tid och åtgärdar eventuella ackumuleringar av fasta partiklar som försämrar prestandan när de blockerar aktiva medieplatser. Backspolningsvätskan kan antingen utgöras av en separat vattenkälla eller av behandlat avloppsvatten. För automatisk backspolning levererar Mellifiq tidsbaserade eller tryckbaserade styrenheter för backspolning, så kallade PLC:er (programmerbart logiskt styrsystem, från engelskans programmable logic controller). Läs mer på sidan om WaterMaid-tillbehören.

Mikroföroreningsavskiljning i Malung-Sälens kommun

Fallstudie där vår WaterMaid-FlexKarb-C spelade en viktig roll i att behandla mikroföroreningar vid ett avloppsreningsverk. Vi integrerade hela vårt FlexKarb-C-system med automatisering, ventiler, rörsystem, tryckmätare och provtagningsfunktioner för att optimera avskiljningstakten för mikroföroreningar på mer än 100 000 ug/L.

Filtermediets flexibilitet

Det är mycket viktigt för oss på Mellifiq att vi väljer den mest lämpade typen av aktivt medium för varje Water Maid FlexKarb-enhet som vi designar och sedan levererar till våra kunder. Våra designingenjörer utvärderar noggrant alla alternativ för varje enskilt projekt; målet är att ge bästa möjliga adsorptionshastighet för att minimera mediernas mättnad och att föroreningar kommer igenom.

I vårt breda utbud av aktiva medierfinns alla specifika mediaegenskaper tillgängliga med låg askhalt, höga jodtal och partikelstorleksfördelning för applikationer med både granulerat aktivt kol (GAC) och pulveriserat aktivt kol (PAC). Vid vissa applikationer kan en särskild ytimpregnering förbättra filtreringssystemets prestanda.

Biologiska system (BAC)

Våra Water Maid FlexKarb-C-system är även lämpade för BAC-system (system med biologiskt aktivt kol); dessa använder sig av aktiva mediabäddar med skräddarsydda granulatstorlekar som bärare för en biologisk behandling med mikroorganismer.

Dessa system levereras med aktiva syresättningssystem, som möjliggör korrekt bakterietillväxt, och ibland med låga, upplösta ozonkoncentrationer för att öka substrattillgängligheten.

Integrering med flera olika tekniker

FlexKarb-C-system är ofta en del av en heltäckande process och används specifikt som en skyddande kemisk barriär eller för att polera vissa återstående föroreningar efter en avskiljning uppströms. Mellifiq designar och levererar ofta vattenreningsprocesser som består av flera steg för desinficering, mikroföroreningar, partikelavskiljning och upplösta organiska ämnen. Här spelar vårt Water Maid-sortiment en viktig roll.

Besök gärna våra andra webbsidor för att få reda på hur vi löser en mängd olika kundproblem med hjälp av system och produkter från våra varumärken Saniray, Ozonetech eller Nodora .

Relaterade referensprojekt.

Avancerad vattenbehandling för att avskilja mikroföroreningar och återanvända vatten

Avancerad vattenbehandling för ett läkemedelsreningsverk i närheten av en skidort

Mikroföroreningsavskiljning vid Klippans avloppsreningsverk

Juiceproducent i behov av lösning för att minska biokemiska syreförbrukningen i avloppsvattnet till lagliga nivåer

Utvalda varumärken.