Är du intresserad?
Luftkonditionering 

Förebygg biologisk beläggning i luftkonditioneringssystem och neutralisera luftburna sporer och patogener

Luftburna bakterier och svampar utgör en hälsorisk och källa till dålig lukt i luftkonditioneringssystem.

Ansamlingen av organiska partiklar och kondensen av fukt som uppstår kring droppbrickor, kondensrör och rörledningar på luftkonditioneringsenheter skapar den perfekta miljön för tillväxt av biologiska beläggningar. Detta leder inte bara till höga nivåer av svampsporer och bakterier som blir luftburna och transporteras runt i byggnaden via recirkuleringen av luft, utan också till att systemens effektivitet och värmeöverföring minskar. Luftburna bakterier och svamp utgör inte bara en stor hälsorisk, utan orsakar också störande lukt.

Genom att behandla luftkonditioneringssystemet med ozon kan tillväxten av biologisk beläggning förhindras.

Detta tar bort dålig lukt och minskar hälsoproblem som allergier, utslag, förkylningar, virus och legionärssjuka. Ozon är inte bara den mest kraftfulla oxidationsbehandling som finns, utrustningen har mycket låga underhållskostnader, vilket innebär att ozon inte bara är det mest effektiva behandlingsalternativet, utan också ett av de enklaste.

Ozon kan användas för att förebygga biologisk beläggning och minimera luftburna sporer, virus och bakterier. Sanering i luftkonditionering kan exempelvis utföras i hotellrum, bostäder, barer, flygplan, restauranger, skolor, kontor, konferensanläggningar och andra fastigheter.

Ozonrening med ACT-3000

Ozonmängd och längden på behandlingen beror på luftflödet i ventilationssystemet och mängden virus och bakterier. Vilken tid på dygnet behandlingen sker kan variera, den kan ske under natten eller när verksamheten är stängd. Om ventilationssystemet är tillräckligt långt för att låta ozonet brytas ner innan det når utblåset i rummet, kan behandlingen pågå dygnet runt.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra skräddarsydda systemlösningar för luft- och vattenrening finns över hela världen i industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelsindustri, bryggerier, växthus och köpcentrum. Vi växer snabbt och har vunnit flera priser.

Enkel installation och drift

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt upp
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1-100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer