Miljöpolicy

Mellifiqs miljöpolicy

Mellifiq levererar lösningar för ett mer hållbart samhälle. Vi marknadsför högkvalitativa lösningar för att rena, desinficera och ta bort lukt från luft och vatten. Som systemleverantör tar vi stort ansvar för kvaliteten på våra leveranser. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del av vår dagliga verksamhet.

För att skydda miljön och förebygga föroreningar ska vi:

Handla ansvarsfullt

Vi arbetar för att öka materialeffektiviteten, minska avfallet och fasa ut farliga ämnen. Vi arbetar med ett förebyggande och långsiktigt miljötänkande.

Responsibly growing icon

Hjälpa våra kunder att välja gröna lösningar

Vårt mål är att våra lösningar ska hjälpa våra kunder att bli mer hållbara. Det kan uppnås genom att minska utsläppen och energiförbrukningen.

Green solution icon

Arbeta mot våra miljömål

Alla delar av organisationen ska arbeta tillsammans för att uppfylla efterlevnaden och uppnå de uppsatta miljömålen.

Environmental goals icon

Inkludera miljöaspekten i vår kontinuerliga förbättringsprocess

Miljötänkandet ska vävas in i företagets förbättringsprocess. En möjlighet att förbättra och samtidigt fatta ett miljövänligt beslut bör alltid prioriteras.

Improvement process icon

Utvecklingskompetens i miljöarbetet

Vi vill att våra medarbetare ska bidra till det interna miljöarbetet och också ställa krav på våra leverantörer och affärspartners.

Environmental work icon

Läs om vår kvalitetspolicy.