Är du intresserad?
Rötkammare 

Effektiv luktborttagning i rötkammare

I en rötkammare bryts slam ner (rötning) av mikroorganismer och vid nedbrytningen bildas biogas men också H2S som har en väldigt stark och obehaglig lukt.

ACT-3000 kan användas i små rötkammare på till exempel bondgårdar för att bryta ner lukten som bildas i utrymmet. ACT-3000P kan användas för att föra in ozon direkt till kammaren där rötningen pågår. För kommersiella biogasanläggningar rekommenderar vi vårt kraftfulla ozonsystem RENA Pro.

Ozonrening med ACT-3000/ACT-3000P

Hur mycket ozon som behövs och hur länge produktionen ska vara igång beror på rötkammarens volym och hur höga halter av H2S som bildas. Behandlingen kan sättas på vid behov eller pågå dygnet runt, beroende på hur stort luktproblemet är. Användningen är enkel och driftkostnaden minimal.

ACT-3000 och ACT-3000P utvecklas och tillverkas i Sverige av Ozonetech. Våra skräddarsydda systemlösningar för luft- och vattenrening finns över hela världen i industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelsindustri, bryggerier, växthus och köpcentrum. Vi växer snabbt och har vunnit flera priser.

Enkel installation och drift

1. Montera ACT-3000/ACT-3000P i väggracket
2. Stäng dörrar och fönster/för in slangen för ozon till rötkammaren
3. Välj ozonproduktion 1-100 %
4. Produktionen pågår vanligtvis dygnet runt
5. Justera ozonproduktionen vid behov