Är du intresserad?
Skräddarsydda pilotprojekt för luftbehandling

Pilottestning är det optimala första steget för att få till perfekta luftbehandlingslösningar

Att effektiv behandla industriella luftutsläpp är väldigt utmanande. Varje process är unik och det är även utsläppen som kommer ut ur skorstenarna. Det är lätt att begripa att en enskild produkt inte kan lösa varje situation, speciellt när det gäller stora luftflöden med tuffa krav. Stora besparingar kan göras om man undersöker och optimerar sina processer eftersom man undviker risken för ineffektiva lösningar.

För att optimera komplexa luftbehandlingssystem krävs ett pilotprojekt. Förhållandena återskapas i laboratoriemiljö och man uppnår då alla de fördelar som ett laboratorieprojekt ger, inklusive låga kostnader och fullt kontrollerbara förhållanden.

Vår lösning

I våra lokaler i Stockholm har vi en av de mest avancerade testriggarna för utvärdering av pilotlösningar för industriell luftrening. Systemet kan återskapa förhållanden representativa för många industriella fall med hjälp av de mest avancerade oxidationsteknikerna och ett modulärt tillvägagångssätt. De tre mest lovande oxidationsteknikerna ingår i piloten.

Ozonering

Avancerad oxidationsprocess (AOP)

Oxidation med hydroxylradikaler.

Katalytisk oxidation

Oxidation med katalys och ozon.

Vår metod

Vi genomför alla steg noggrant och i samarbete med våra kunder. Vår metod består av dessa fem steg.

1. Analys

Vi analyserar luftutsläppen från det verkliga industriella fallet. Med hjälp av den senaste tekniken kan vi upptäcka även de minsta spåren av föroreningar. Oavsett om spåren kommer från VOC, H2S, ammoniak eller partiklar så har vi de instrument som krävs för att mäta inom alla områden.

Att bestämma den exakta koncentrationen av varje förorening är ett grundläggande krav både för att utforma pilottesterna och bygga den fullskaliga lösningen.

2. Upplägg

Vi återskapar fältförhållandena i våra egna anläggningar baserat på luftanalysen. Ett representativt luftflöde ställs in, inklusive luftfuktighet och temperaturvärden. Vi matar sedan in luftföroreningarna från en gasblandning med samma typ av föreningar som finns i det verkliga fallet.

Innan varje test startar vi systemet och kontrollerar att varje komponent fungerar ordentligt.

3. Test

Detta steg är kärnan i vår metod. Vi kan köra ett stort antal experiment och utvärdera prestandan för varje teknik i förhållande till de andra. Särskild uppmärksamhet ägnas åt kundens krav och processens kostnadseffektivitet. Eftersom pilottestet kan resultera i utformningen av en fullskalig lösning tar vi även hänsyn till kostnaderna för investering och drift av en eventuell installation.

 

4. Rapport

All samlad information från föregående steg, samlas och presenteras i en utförlig rapport. Effekten av varje behandlingsteknik – ozonering, AOP eller katalys – utvärderas med fokus på hur kundens krav kan uppfyllas. Rapporten innehåller relevanta slutsatser kopplade till det verkliga industriella fallet.

5. Förslag

Om våra kunder vill, tar vi fram ett förslag på utformningen av själva anläggningen. Genom att använda resultaten från pilotstudien förenklas utformningen av det fullskaliga reningssystemet eftersom många viktiga variabler undersökts i experimenten. Därför kan vi finjustera alla parametrar så att lösningen uppfyller kraven med lägsta möjliga investerings- och driftkostnader.

Vi kan leverera det vi lovar, eftersom vi redan har testat den föreslagna lösningen.