Är du intresserad?
Om Ozonetech System

De mest effektiva lösningarna och systemen för industriella och kommunala applikationer

Ozonetech tillhandahåller ett heltäckande utbud av toppmoderna plug-and-play-lösningar och -system för industriella och kommunala applikationer, baserade på ozonteknologi och avancerade oxidationsprocesser (AOP). Ozon är en hållbar teknik med betydligt lägre miljöpåverkan jämfört med konkurrerande teknologier som ofta använder miljöfarliga kemikalier. Utöver detta minskar våra lösningar både drift- och underhållskostnader, vilket skapar verkligt värde för verksamheten.

Ozonetech innovativa lösningar och system är utformade för att behandla luft och vatten på ett så effektivt sätt som möjligt, med hänsyn till kriterier som energianvändning, kostnader för lagring och transport och många andra. Våra lösningar och system följer alltid senaste och högsta branschstandard och regulatoriska krav.

Ozonetech designat, tillverkat och installerat ett flertal system runt om i världen, för industriell luftbehandling (se vårt RENA Pro-system), samt industriell och kommunal vattenrening (se våra RENA Tellus, RENA Vivo och RENA Vitro-system). Vi har också moderniserat behandlingen av frånluft från storkök med våra högpresterande RENA Kitchen Solutions.

Ozonetech lösningar och system är designade enligt SMARTOZONE™-konceptet, för att ge det ultimata optimerade utbytet när det gäller behandlingseffektivitet, tillsammans med drifts- och livscykelkostnader.

Utöver våra varumärkessystem erbjuder vi även andra lösningar, till exempel skräddarsydda pilotprojekt, CFD-simuleringar och ozonförstörande lösningar för både luft och vatten.

Nedan har vi tillhandahållit mer information om varje lösning och system, baserat på applikationsområde:

Luftbehandling
De mest effektiva lösningarna och systemen för luftbehandling

De mest effektiva lösningarna och systemen för luftbehandling

Ozonetech är ett globalt erkänt, innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av toppmoderna luftbehandlingslösningar och system för olika industriella och allmännyttiga tillämpningar.

Vi har sammanställt över 30 års erfarenhet och know-how från att designa, tillverka och driftsätta avancerade ozon- och oxidationslösningar och system, för att utveckla de mest effektiva och hållbara luftapplikationerna som inte bara löser våra kunders problem, utan också skapar verkligt affärsvärde, samt minskar miljöpåverkan från deras verksamhet. Vårt tillvägagångssätt är att alltid lösa problemet genom att implementera en hållbar lösning, oavsett problem, applikation och bransch.

Vi utformar våra lösningar för att avsevärt minimera och i de flesta fall helt ta bort alla former av organiska och oorganiska mikroföroreningar såsom fett, aerosoler, luktämnen, luftburna patogener och många andra föroreningar från luften.

Våra plug-and-play-lösningar och system är baserade på ozonoxidation och avancerad oxidationsprocess (AOP), vilket helt eliminerar behov av kemikalier och därmed minskar drift- och underhållskostnaden avsevärt.

Vattenrening
De mest effektiva lösningarna och systemen för vattenrening

De mest effektiva lösningarna och systemen för vattenrening

Ozonetech är ett globalt erkänt, innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av toppmoderna vattenbehandlingslösningar och system för olika industriella och allmännyttiga tillämpningar.

Vi har sammanställt över 30 års erfarenhet och know-how från att designa, tillverka och driftsätta avancerade ozon- och oxidationslösningar och system, för att utveckla de mest effektiva och hållbara vattenapplikationerna som inte bara löser våra kunders problem, utan också skapar verkligt affärsvärde, samt minskar miljöpåverkan från deras verksamhet. Vårt tillvägagångssätt är att alltid lösa problemet genom att implementera en hållbar lösning, oavsett problem, applikation och bransch.

Vi utformar våra lösningar för att avsevärt minska och i de flesta fall helt ta bort alla former av organiska och oorganiska mikroföroreningar, såsom toxiner, läkemedelsrester, vattenburna infektiösa virus och bakterier, svampföroreningar och smaker från vatten. Våra applikationer varierar från högeffektiva CIP-system för bryggerier till nyckellösningar för behandling av processvatten i mejeriproduktionen och läkemedelsindustrin för att nämna några, samt system för behandling av BOD & COD-nivåerna i avloppsreningsverk.

Våra plug-and-play-lösningar och system är baserade på ozonoxidation och avancerad oxidationsprocess (AOP), vilket helt eliminerar behovet av miljöfarliga kemikalier och minskar inte bara drift- och underhållskostnader utan också den negativ miljöpåverkan.

Köksfrånluft
De mest effektiva lösningarna & systemen för behandling av köksfrånluft

De mest effektiva lösningarna & systemen för behandling av köksfrånluft

Restauranger och kommersiella kök som är utrustade med fritös, stekbord, grill eller wok släpper ut stora mängder os och fett-aerosoler tillsammans med frånluften. En fet frånluft ökar avsevärt risken för brand, täpper igen värmeväxlare och orsakar luktproblem i restaurangens närområde.

Sådana problem kräver högeffektiva och tillförlitliga luftbehandlingssystem.

Ozonetech RENA Kitchen Solutions är ett högeffektivt ozonsystem för behandling av köksfrånluften. Systemet förbättrar brandsäkerheten avsevärt, förhindrar spridning av dålig lukt, optimerar värmeåtervinning, sänker driftskostnaderna och minskar verksamhetens miljöpåverkan.