Är du intresserad?
Ozone Destructor system
Ozondestruktorsystem

Ozondestruktorer för höga flöden

Ozon är en väldigt kraftfull molekyl som är användbar inom många applikationer i både luft- och vattenrening. I vissa fall kan det förekomma höga ozonkoncentrationer efter att behandlingen är klar och dessa måste i sin tur reduceras med hjälp av en ozondestruktor. Därför har vi utvecklat en innovativ lösning för eliminering av särskilt höga ozonhalter, nämligen Contra-lösningen.

Vid vattenrening med ozon kan det kvarstå höga koncentrationer efter injektion i vattenfasen. Även om man använder den bästa möjliga tekniken för att maximera upplösningen av ozon i vatten, kvarstår det alltid en del ozon som inte löses in. Contra passar perfekt för stora vattenapplikationer där höga halter ozon används. Dessutom kan höga ozonkoncentrationer också förekomma vid luftbehandling med ozon såsom vid sanering av stora volymer.

Lösningslayout

Contra är en komplett lösning för eliminering av ozon monterad på pall med standard EUR-pall mått. Systemet består av flera delar beroende på kundens önskemål. Ett exempel på en uppsättning visas ovan.

Om flödet med ozon är väldigt fuktigt kan det installeras en avfuktningsanordning (demister) med en dräneringsventil för kondens. Demistern tar bort större vattendroppar som förekommer vid tillstånd då luften överskrider sin mättnadsgräns. Då kondensation av vatten måste undvikas i systemet har det installerats ett värmeelement som ökar temperaturen med 10 – 15 °C, enligt rekommendationer för materialet i själva ozondestruktorn. Temperaturen före och efter värmeelementet kan observeras på enheten som ger möjlighet för reglage av strömtillförseln genom en integrerad kontrollpanel. Dessutom kan systemet innehålla en trycksensor för övervakning av tryckfallet över ozondestruktorns bäddmaterial. Lösningen görs komplett med en integrerad fläkt med ett reglerbart luftflöde. Det valda luftflödet övervakas kontinuerligt och hålls konstant genom att justera strömmen med hjälp av kontrollpanelen.

Vi har utvecklat fyra stycken lösningar beroende på flöde (kapacitet) och önskemål.

Full solution ozone destruction system
Modell Maxkapacitet Max. ozonkoncentration PDF
Contra – 50 50 m3/h 300 g/m3 Datablad
Contra – 150 150 m3/h 300 g/m3
Contra – 300 300 m3/h 300 g/m3
Contra – 500 500 m3/h 300 g/m3

Material för ozondestruktion

Materialet som används för ozondestruktionen är en specialutvecklad katalysator. Det är samma material som används i vår OD 100-5000-produktserie. Katalysatorn säkerställer en utloppskoncentration av ozon på 0.1 ppm oavsett inloppskoncentration. Bäddmaterialet är inneslutet i en modul i 316L rostfritt stål med kopplingar/anslutningar. Dessutom är den utformad så att byte av material enkelt kan ske genom att öppna upp modulen.

Obs:  Fukt, damm, partiklar etc. kan ha en negativ inverkan på katalysatorns livslängd. ”Förgiftning” av katalysatorn kan ske av svavelföreningar, NOx och kolväten, som kan medföra irreversibla skador på materialet.

Catalytic material

Applikationsområden

Fördelar

  • Effektiv ozondestruktion under 0,1 ppm
  • Destruktion oberoende av inloppskoncentration
  • Komplett lösning för ett brett utbud av strömmar
  • Litet fotavtryck: en standard EUR-pall
  • Robust lösning med lågt underhållsbehov
  • Modular design, flexible configuration
Treatment for drinking water
Tekniska specifikationer
Specifikationer för Contra
Ozon-luftflöde 0 – 50 m3/h – Contra – 50
0 – 150 m3/h – Contra – 150
0 – 300 m3/h – Contra – 300
0 – 500 m3/h – Contra – 500
Utloppskoncentration av ozon 0.1 ppm
Temperatur 0 – 80 °C
Relativ luftfuktighet 0 – 100 % RH
Omgivande material 316 L rostfritt stål

Lista över komponenter
Enhet Beskrivning
Katalysator-modul Modul i 316L rostfritt för inneslutande av katalysator-materialet. Den är utformad för användarvänligt och enkelt byte av materialet vid behov.
Katalysatorbädd Katalysator för ozondestruktion.
Rördelar Rördelarna används för att koppla ihop systemets olika komponenter och själva luftflödet. Olika typer av anslutningar finns tillgängliga.
Fläkt Fläkten används för att föra ett önskat flöde genom systemet.
Kontrollsystem Kontrollsystem för reglage av fläktkapaciteten samt att hålla flödet konstant.

Lista över komponenter
Enhet Beskrivning
F7-typ filter Filtrera för att ta bort damm och partiklar som går till katalysatorbädden
Demister Avfuktare för att ta bort vattendroppar
Värmare Värmare för att undvika kondensation av vatten i katalysatormaterialet
Linje ozonsensor Sensor för en kontinuerlig övervakning av ozonkoncentrationen vid systemets utlopp
Omgivande ozonsensor Sensor för en kontinuerlig övervakning av ozonkoncentrationen i den omgivande luften
Tryckgivare Sensor för kontroll av tryckfall över den katalytiska bädden

För mer information om våra mindre enheter för ozondestruktion, se våra ozondestruktorer här.