Är du intresserad?
Flasksköljning 

Vi har de optimala ozonlösningarna för ditt flaskvatten

Flasksköljning var ett av de första användningsområdena för ozon inom industrin. Det var en attraktiv lösning i jämförelse med kemikalier och pastörisering. Idag är det ofta en integrerad del av hela sköljnings- och tappningskedjan.

Flasksköljning med ozon

I de fall där icke-steriliserade flaskor används för att innehålla öl, läsk eller vatten, måste flaskornas inre ytor desinficeras eller pastöriseras efter fyllningsprocessen. Detta är särskilt viktigt för återanvändbara flaskor som inte levereras i steriliserat skick av leverantören.

Ozon respektive kemikalier

Vissa desinfektionskemikalier är vanliga i bryggeribranschen, t.ex. perättiksyra eller hypoklorit, men de lämnar rester efter användning som oundvikligen påverkar smak och produktkvalitet. Sådana kemikalier kan avlägsnas genom sköljning, men då kan oönskade partiklar eller mikroorganismer som förekommer naturligt i dricksvattnet tillföras. Användning av ozon för sköljning av flaskor eller burkar löser båda dessa potentiella problem

Ozon är det mest effektiva kommersiellt tillgängliga desinfektionsmedlet för industriellt bruk. Därför kommer det att desinficera flaskans ytor snabbt vid mycket låga koncentrationer. Dessutom lämnar det inga kemiska biprodukter vilket eliminerar risken för förstörelse, ingen kemikalietransport eller ytterligare lagringsutrymmen behövs. Du kan läsa mer om ozon som desinfektionsmedel på vår webbsida för Rening web page.

Ozon respektive pastörisering

I många fall pastöriseras både flaska (eller burk) och produkt efter fyllning genom att hettas upp till 100 grader C under ett antal minuter.

Detta säkerställer att oönskade mikrorgansimer som bakterier avdödas, vilka är de största orsakerna bakom förstörda produkter. Trots att hetta är ett effektivt sätt att förlänga hållbarhet kan det förstöra unika aromer och smaker. Vår ozonteknik erbjuder ett alternativt sätt att preservera produkten och samtidigt bevara produktkvalitet och smaker – utan att använda kemikalier eller pastörisering. Eftersom ozon appliceras kallt är det en kostnadsbesparande metod i jämförelse med energikrävande pastörisering.

Praktisk användning

Ozonkoncentrationen och tiden för sanering bör balanseras på lämpligt sätt under flasksköljningen. Koncentrationen och tiden, som kallas CT-värdet i min.mg/L, för att inaktivera potentiella bakterier i flaskorna eller vattnet beror på vilka stammar av mikroorganismer det rör sig om. Normalt bör den faktiska ozonkoncentrationen under appliceringen inte överstiga 1 ppm och inte vara lägre än 0,2-0,4 ppm för att uppnå effektiva resultat med minst 3 log reduktion av sporer, bakterier eller protozoer. Ozonhaltigt vatten sprutas in i flaskorna genom ett inbyggt munstycke. Ozonet återgår snabbt till sitt naturliga tillstånd syre och förhöjer inte de syrenivåer som normalt finns i vanligt kranvatten.

Ozone molecules

Ozonbaserad sanering för fyllningsmaskiner

Precis som annan processutrustning, t.ex. jäsningstankar, rör och ventiler, är ett ozonsystem lika effektivt för själva fyllningsmaskinen. Besök vår sida om CIP & Processutrustning för att läsa mer.

Mellifiqs ozonsystem RENA Vivo- har utformats speciellt för att producera lämpliga ozonkoncentrationer på ett effektivt och säkert sätt, lätt tillämpbar för sanering av rörledningar och andra mekaniska komponenter inuti fyllningsmaskinen.