Är du intresserad?
Ozontillbehör och slutna kylsystem

Slutna kylsystem och övriga väsentliga komponenter till ozonsystem

Våra nyckelfärdiga ozon- och oxidationssystem och -lösningar kräver många väsentliga komponenter och tillbehör. Några av dessa komponenter finns att köpa. Begär gärna en offert.

Slutna kylsystem

Slutna kylsystem är den perfekta alternativen när externa kylningskällor inte är tillgängliga och/eller kostnaden för vattenförbrukning för kylning är för hög.

Vi kan leverera alla våra kylsystem med många alternativ och tillbehör för att erbjuda en nyckelfärdig lösning för dina specifika kylbehov.

Våra slutna kylsystem kan fungera omgivningstemperaturer upp till 40 °C och olika kapaciteter, upp till 104 l / h.

Styrsystem

Vårt egenutvecklade styrsystem O3Eye™ övervakar hela ozonsystemet inklusive alla anslutna perifera enheter. Styrsystemet erbjuder också olika statusuppdateringar och larmsignaler.

Med vårt premiumserviceavtal ska styrsystemet O3Eye™ på ditt Ozonetech-lösning anslutas till vårt fjärrövervakningsprogram och vårt kundtjänstteam kommer att kunna optimera din underhållsplan och drifttid. För flera tekniska detaljer om våra slutna kylsystem och styrsystem som finns på lager, läs gärna databladen i tabellen nedan:

Modell Beskrivning PDF
O3Eye™ Kontrollsystem Datablad
Slutet kylsystem WENR003s Slutet kylsystem (3,4 kW kylkapacitet) Datablad
Slutet kylsystem WBK1224 Slutet kylsystem (0,8 kW kylkapacitet) Datablad
Slutet kylsystem WBK2380s Slutet kylsystem (2,0 kW kylkapacitet) Datablad
Slutet kylsystem WBK1550/5650s Slutet kylsystem (1,3 kW kylkapacitet) Datablad
Ozon Teflon (PTFE) slangar Ozonbeständig slang (OD 4/6/8/12 mm) -
Ozone O-ring 7,66×1,78 – 250×3,0 (FPM) -
Ozonbeständiga kopplingar & ventiler Rörkopplingar och ventiler (6-12 mm) -