Är du intresserad?
Rum och lokaler 

Enkel och effektiv desinfektion för att fräscha upp rum

Ozonbehandling är ett effektivt sätt att fräscha upp rum genom att ta bort dålig lukt från mögel, tobak, svett, sopor och matrester.

Ozon kan hantera lukt i alla rum, exempelvis i konferensrum, kontor, mötesrum, bostäder, föreningslokaler och omklädningsrum. Det går även utmärkt att behandla stora lokaler som teatrar, biosalonger, konsertlokaler och gym. I lokaler över 50 kvm bör man använda flera enheter.

Läs mer om luktproblem i hotellrum.

Ozonrening med ACT-3000

Hur mycket ozon som behövs och hur länge produktionen ska vara igång beror på rummets volym och hur stort luktproblemet är. Behandlingstiden kan variera från en timme till över 10 timmar. I större lokaler kan det behövas flera ozongeneratorer, alternativt en ACT-5000 som har en högre ozonproduktion. I utrymmen som soprum som ständigt luktar kan behandlingen pågå dygnet runt.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra skräddarsydda systemlösningar för luft- och vattenrening finns över hela världen i industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelsindustri, bryggerier, växthus och köpcentrum. Vi växer snabbt och har vunnit flera priser.

 

Enkel installation och drift

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt upp
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1-100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer