Är du intresserad?
RENA Vivo ozonsystem

Helautomatiska ozongeneratorer till vattenapplikationer

Ozonering spelar en viktig roll inom flera branscher och applikationsområden. Sådana applikationer omfattar bland annat dricksvattenanläggningar, flaskvattenanläggningar, kemikaliefri CIP-desinfektion och industriell avloppsbehandling. I sådana tillämpningar krävs problemfria och automatiserade ozonsystem för att maximera prestanda, minimera driftstopp och säkerställa tillförlitlighet.

Mellifiq har varit i frontlinjen för ozonteknik och komplett systemintegration i över 30 år och erbjuder de mest kompletta plug-and-play ozonsystemen för alla typer av vattenapplikationer, inklusive högsta möjliga prestanda, driftsäkerhetsfunktioner, automatisering integrerad i anläggningen och enkel användning. Ozonetechs RENA Vivo-serie möter alla krav som behövs för en problemfri och effektiv ozonbehandling.

Receptet för framgång ligger i en äkta turn-key design

Ozonetechs RENA Vivo A-, B- och C-serier är utformade för att leverera en äkta turn-key- konfiguration, som omfattar avgörande funktionalitet och funktioner, utan vilka framgångsrik implementering inte är möjlig. Detta inkluderar användarvänliga styrsystem, integrerat ozoninjektionssystem för att maximera inlösningsgrad, integrerat syreförsörjningssystem och ozongeneratorer. Alla RENA Vivo-modeller är också utformade med tryckutsatta, integrerade reaktionstankar med avluftningssventiler och katalytisk ozon destruktion. För att kunna integrera våra ozonsystem sömlöst i alla miljöer och för alla flödesförhållanden täcker RENA Vivo-sortimentet flöden upp till 60 m3/h och kan hantera hydrauliska tryck upp till 6 bar. Säkerhet är en avgörande aspekt för Mellifiq, därför varje enhet normalt är utrustad med omgivande ozonsensorer med automatiska larm och avstängningsförfaranden om det behövs.

Förutom den tekniska informationen nedan, vänligen ladda ner vår broschyr om RENA Water Systems här.

 

 

 

An ozone system that is used to treat contaminated water

Är du fortfarande osäker? Titta på vår illustrativa video nedan

Operativa principerna för Mellifiqs turn-key ozonsystem Ozonetech RENA Vivo och Tellus.

Gasberedningssystem och ozongenerering

Samtliga modeller är utrustade med komplett syrgasberedning genom användning av syrgasgeneratorer som använder den omgivande luften som enda råvara. Självförsörjande syrgasgeneratorer ger yrgasmatning till ozongeneratorerna. All gasledning och montering ingår i designen och utförs av Mellifiq.

Ozoninlösningsystemet

Fördelen med alla RENA-vattensystem är den integrerade designen för optimering av ozongas-vätskemassöverföring. Ozon produceras i gasfas i mycket höga koncentrationer tack vare Ozonetechs HELS™-teknologi som möjliggör hög överföringseffektivitet. I RENA Vivo-systemet ingår en dedikerad slinga för injektion av ozongas, ansluten till en integrerad kontakttank. Överföringen av ozon sker med hjälp av en noggrant dimensionerad venturi-injektor i kombination med turbulenta förhållanden i kontaktbehållaren. En dedikerad varvtalsstyrd cirkulationspump säkerställer rätt vätskeflöde och hydrauliskt tryck i den för att bibehålla en stabilt undertryck för injektion av ozongas, anpassad till systemets kapacitetsbehov. Denna mekanism är unik på marknaden och utvecklad av Mellifiq specifikt för Ozonetechs RENA Vivo-serie. Den integrerade kontakttanken tar emot processvätskan och möjliggör tillräcklig kontakt tid för att producera homogent ozonerat vatten.

Säkerhetsfunktioner

För Mellifiq är säkerhet av högsta prioritet. Därför har RENA-systemen flera mekanismer för att säkerställa operatörernas säkerhet. RENA Vivo-sortimentet levereras med en automatisk avluftningsventil. Eventuell restozon kan ledas till en katalytisk ozondestruktor.

Arbetsmiljö

Vid olyckor eller läckage till följd av oförutsedda omständigheter kan en eller flera omgivande ozonsensorer kopplas till styrsystemet för automatisk avstängning eller larmsignal. Tryckavlastningsventilen skyddar kontaktbehållaren vid hydrauliska trycktoppar under drift (över 6 bar).

Automatisering

Alla RENA vattensystem levereras med ett intuitivt och omfattande kontrollsystem för att maximera användarupplevelsen och användarvänligheten. En anpassad Human-Machine-Interface (HMI) levereras där alla driftaspekter styrs med en stor 7" eller 9" pekskärm. Styrsystemet övervakar viktiga parametrar som krävs för drift, inklusive hydrauliskt tryck, ozon- eller ORP-sensorer, PID-reglering (Proportional-Integrative-Derivate), pumpflöde och larm. RENA Vivo-systemens mångsidiga design möjliggör fullständig anpassning av flera styrlägen för att upprätthålla maximal prestanda vid olika hydrauliska tryck. Det levereras med följande funktioner:

  • Fabriksprogrammerad start-stopp-sekvens för syrgasförsörjning, ozongenerator, pump och ventiler. Denna funktion förlänger systemets livslängd och säkerställer felfri drift.
  • Hemskärmsläge med tydliga statusindikationer för alla integrerade komponenter som krävs för att driva systemet.
  • Automatisk styrning av inlöst ozonhalt.
  • Tre olika styrlägen levereras som standard, vilket möjliggör drift vid olika hydrauliska tryck och för att behandla olika objekt på samma anläggning. Byte av läge görs med enkla pekskärmskommandon.
  • Larm. Styrsystemet övervakar och rapporterar alltid eventuella avvikelser eller kritiska händelser under drift och stänger automatiskt av systemet om det behövs.
  • Logger. Alla RENA-vattensystem loggar och lagrar historisk driftdata, som kan exporteras till externa lagringsenheter (USB).

RENA Vivo A-serien

A-serien är anpassad och standardiserad för flöden upp till 10 m3/h beroende på tillämpning och ozonkrav. Den är idealisk för små till exempelvis medelstor flaskvattenanläggningar, kemikaliefri CIP för att ersätta kemikalier, eller för integration i kompletta reningsprocesser där ozonering kan spela en viktig roll. På grund av den begränsade mängden syrgas som krävs är denna modell utrustad med monteringsfästen för användning av syrgasflaska som ett alternativ till en integrerad syrgasgenerator.

An ozone system used to treat contaminated water, our A-series model.

RENA Vivo B-serien

B-serien är kanske vår mest mångsidiga modell när det gäller kapacitet, storlek och generell användning. Den är konfigurerad med en 150 liters trycksatt reaktionstank, integrerad syre- och ozongenerering vilket möjliggör användning i de flesta industriella och kommunala tillämpningar, såsom tekniskt vatten, borttagning av läkemedelsrester, CIP för medelstora och storskaliga dryckesproduktioner, och är det perfekta valet för de flesta anläggningarna. Denna modell hanterar flöden upp till 30 m3/timme samtidigt som den tillåter tillräckliga reaktionstider för effektiv desinficering och olika behandlingsbehov. Den levereras på en standard EUR-pall för enkel transport och placering.

B-serien uppfyller verkligen kraven på att vara en "hjälte på jobbet", och sopar banan med liknande system avseende på totalverkningsgrad, driftsflexibilitet och uppgraderbar design.

An ozone system used to treat contaminated water, our B-series model.

RENA Vivo C-serien

C-serien är vårt ozonsystems högsta kapacitet, anpassad för att lösa komplexa vattenbehandlingsutmaningar såsom nedbrytning av läkemedelsrester eller svårbehandlade föroreningar, med tanke på sin breda kapacitetsspann. Det är en perfekt lösning för att säkerställa stora flöden och volymer av högkvalitativt processvatten. C-serien erbjuder den högsta möjliga kapacitetsflexibiliteten inom hela utbudet av standardiserade system. Medan funktioner och konstruktion liknar A- och B-serien är C-serien utrustad med flera syre- och ozongenereringsenheter, vilket ger stora flödeskapaciteter med hög grad av ozoninlösning. För maximal kapacitet levereras denna enhet vanligtvis med fristående PSA-syrgaskoncentratorer. C-serien har byggts för att konfigureras med en 300 eller 500 liters kontakttank.

På grund av sin modulära design kan RENA Vivo C-serien enkelt uppgraderas om kundkraven förändras. Som alltid erbjuder denna modell alternativ såsom integrerade ORP-kontroller mot önskat oxidationsspotential, omgivande ozonsensorer och slutna kylsystem om kylvätska inte finns tillgänglig. Systemet levereras på en 1½ stor EUR-pall för enkel transport och placering på anläggningen.

An ozone system used to treat contaminated water, our C-series model.

Exklusiva funktioner integrerade i ett heltäckande system

Egenskap A-serien B-serien C-serien Datablad
Högpresterande ozongenerator med HELS™-teknologi Enhetlig konfiguration Single unit, upgradable configuration Dubbel enhet, uppgraderbar konfiguration Datablad
Integrerad syrgasgenerator Ja, fristående Ja, fristående Externt syrgassystem
Integrerad ozonavgasning Ja Ja Ja
Katalytisk ozondestruktor Tillval Tillval Tillval
Säkerhetssensor för omgivande ozon Upp till fyra Upp till fyra Upp till fyra
Intergrerad kontajt och/eller reaktionstank 50 L, 6 bar tryckcertifiering med avluftning och säkerhetsventil 50 L, 6 bar tryckcertifiering med avluftning och säkerhetsventil 300 eller 500 L, 6 bar tryckcertifiering med avluftning och säkerhetsventil
Avancerat styrsystem med pekskärm 7″ pekskärm, 9″ tillval 7″ pekskärm, 9″ tillval 7″ pekskärm, 9″ tillval
Automatiska kontroller för ozonlösning Tillval Tillval Tillval
1 ppm löst ozonflödeskapacitet 4-35 m³/hr 18-110 m³/hr 35-210 m³/hr
Hydrauliska anslutningar DN25 DN50 DN50
Dimensioner (mm, HxLxW) 1800x1200x800 2128x1200x800 2092x1600x1200
Slutna kylsystem Tillval Tillval Tillval

 

 

 

Ozon- och pH-reglering

I vissa situationer är övervakning av inlösningsgrad kritiskt. Naturligtvis har Mellifiq tagit detta behov på allvar och erbjuder flera alternativ. Vi har sammansatt en fristående övervakningspaket för inlöst ozon, inklusive sensorer, transmitter och oxidation-reduktionsvärden (ORP) som visas på automationsdisplaypanelen. Sådana avläsningar kan enkelt överföras till kundens SCADA-system.

Automatiskt reglersystem för inlöst ozon finns också tillgängliga och inkluderar Proportional-Integrative-Derivate (PID)-regulatorer för att tyra mot programmerade börvärden. Dessutom är övervakning och styrning av pH också förberett, vilket kan vara lämpligt för både industriella och kommunala tillämpningar och kan ersätta separata doseringsstationer. Besök gärna vår produktsida om sensorer och monitorer här.

Slutna kylsystem

I miljöer eller situationer där lokal kylvätska är otillgänglig, används ofta slutna kylsystem. Slutna kylsystem, liksom alla andra driftsaspekter av vårt utbud av ozonsystem och produkter, är integrerade med den omfattande automationsutrustningen som tillhandahålls med varje system. Besök gärna vår sida om stängda kylsystem för mer information.

Extern styrning av matningspumpar

Extern styrning av matningspumpar spelar en avgörande roll för att upprätthålla stabilitet. Detta reglerar hydrauliskt tryck kontinuerligt, vilket säkerställer stabil prestanda även under varierande flödesförhållanden. Denna ytterligare funktion, integrerad i varje RENA Vivo-modell.

Ozondestruktion

I varje ozonapplikation måste eventuell kvarvarande ozongas efter ozoninlösningen hanteras säkert. Hantering av kvarvarande ozongas är alltid inbyggd i alla RENA Vivo-modeller, där eventuell restozongas kan förstöras och omvandlas till syre. Alternativt kan restozongas ledas till en säker utsläppspunkt. Ozondestruktioner är rutinmässigt en naturlig del av systemet och monteras som standard på systemets avluftningssventiler. Ozonetechs system utrustas uteslutande med katalytiska destruktorer. För mer information, besök vår sida om ozondestruktorer på vår webbplats.

Relaterade referensprojekt.

Flaskvattenproducent installerade Mellifiqs ozonlösning

Hantverksbryggeri bytte ut kemikaliebehandling mot ozon

Energidrycksanläggning löste smak- och rengöringsproblem

Tappningsanläggning på Malta tredubblade sin kapacitet

Mejerifabrik i Italien installerade flera tekniska lösningar från Mellifiq för både luktborttagning och CIP-uppgradering

Utvalda varumärken.