Är du intresserad?
Referensprojekt

Tappningsanläggning på Malta tredubblade sin kapacitet

Vattenrening .
Vatten- och flasksanering
Applikation
Tillverkning av flaskvatten
Bransch
Livsmedels- och dryckesproduktion
Plats
Malta
Industri
Tappningsanläggningar
Kapacitet
35 m3/h

Introduktion.

Nyckelfärdigt system halverar vår kunds ekologiska fotavtryck

Östaten Malta har inga naturliga vattenresurser utan allt dricksvatten utvinns ur djupa grundvattenkällor.

Vår nuvarande kund är ett lokalt företag som levererar högkvalitativt, lokalproducerat flaskvatten till invånarna. Företaget är centralt beläget på Malta och är känt för sina snabba och effektiva leveranser. De är också kända för att endast sälja vatten som är av högsta kvalitet och som har ett balanserat mineralinnehåll.

Vår kund erbjuder större litersflaskor på 11 och 19 liter till lokala företag och har nu utökat sitt produktsortiment med tvålitersflaskor på konsumentmarknaden.

Problemet.

De har tidigare använt ozon i många år för att desinficera sin slutprodukt och därmed säkerställa en lång hållbarhetstid och en god smak. Kapaciteten hos det gamla ozonsystemet räckte dock inte längre till efter att de nya tvålitersflaskorna ökade kapacitetskraven. Det gamla ozonsystemet kunde inte nå de önskade nivåerna för inlöst ozon.

Dessutom blev bristen på utrymme ett problem eftersom den nya tappningslinjen mer än tredubblade det nödvändiga vattenflödet.

Lösningen.

Vår kund vände sig till Mellifiq för att få hjälp med att uppgradera den totala ozonkapaciteten.

En komplett nyckelfärdig lösning, ett Ozonetech RENA Vivo B1-ozonsystem, levererades och installerades i linjen efter RO- och filterstationerna. För att se till att nivåerna för inlöst ozon höll i sig integrerades ORP-styrning i styrsystemet, inklusive en sensor. Ozonetech kunde också ta hänsyn till variationer i hydraultrycket för att möjliggöra styrning av varje tappningslinje individuellt eller i grupp. Den avancerade driftstyrningen passade perfekt.

Lösningsfakta.
Mellifiqs leverans
Storlek (HxBxD)
2,600 x 1,200 x 800 mm
Effekt
1.2 kW
Ljudnivå
49 dB

Utvärdering.

Uppgraderingen har halverat det ekologiska fotavtrycket jämfört med det tidigare ozonsystemet, samtidigt som den har tre gånger så hög kapacitet. Systemkapaciteten kan enkelt uppgraderas utan någon extra golvyta. ORP-styrningen har anpassats specifikt för att bibehålla stabila ozonnivåer oavsett vad det aktuella vattenflödet är. Systemet arbetar med mycket låga ljudnivåer jämfört med det gamla systemet. På grund av de varma förhållandena ingick ett särskilt kylsystem i leveransen så att kunden kunde undvika att använda det lokala kranvattnet.

I slutändan resulterar detta i en mer tillförlitlig flaskvattenproduktion med ett mer effektivt system som tar mindre plats och sänker driftskostnaderna. Det finns även möjlighet att uppgradera produktionskapaciteten.

Utvalda varumärken.