Är du intresserad?
Fettavskiljare

Luktborttagning för fettavskiljare med hjälp av en kompakt ozongenerator

Fettavskiljare gör stora insatser för miljön. Med mindre fett i avloppsvattnet minskar problemen i avloppsledningar, pumpstationer och avloppsstationer. Fettavskiljare släpper dock också ut oönskad lukt i omgivningen. Mellifiqs lösning kan hjälpa dig att minska den lukten.

Men fettavskiljaren sprider också lukt i omgivningen via ventilationskanaler, avluftningsrör och ofta också direkt från rummet där fettavskiljaren är placerad. Det kan ställa till problem för de som vistas i närområdet.

Luktproblemet kan enkelt åtgärdas med kontinuerlig tillförsel av ozon. Förutom lukten reduceras även mikroorganismer, bakterier och virus snabbt och effektivt utan att lämna några kemiska biprodukter. Genom tillförsel av ozon kan spridningen av lukt kraftigt minskas samtidigt som hygienen i utrymmet förbättras väsentligt.

Fettavskiljare skall enligt EN1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation av fettavskiljare för fastigheter som har restauranger och storkök som hyresgäster.

Ozonbehandling med ACT-3000P

Ozonproduktionen kan justeras för att matcha omfattningen av luktproblemet, och ozon appliceras kontinuerligt dygnet runt för att effektivt minimera lukten. ACT-3000P är användarvänlig och har minimal driftskostnad. 

ACT-3000P är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra skräddarsydda systemlösningar för luft- och vattenrening finns över hela världen i industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelsindustri, bryggerier, växthus och köpcentrum. Vi växer snabbt och har vunnit flera priser.

ACT-3000P är utvecklad för professionell sanering och desinfektion inom industri, tjänstesektor och kommunal verksamhet.

Enkel installation och drift

1. Montera ACT-3000P i väggmonteringsfästet

2. Anslut membranpumpen och ozoninjektorn

3. Sätt in ozoninjektorn i ventilationsröret

4. Välj ozonproduktion 1-100 %

5. Produktionen pågår vanligtvis dygnet runt

6. Justera ozonproduktionen vid behov