Är du intresserad?
Köksfrånluft

Ett brett utbud av köksfrånluftsapplikationer

Restauranger och storkök utrustade med fritös, grill, wok eller stekbord ställer höga krav på ett välfungerande luftreningssystem. Köket måste vara brandsäkert såväl som effektivt ur ett renings- och kostnadsperspektiv.

Hög rengöringskapacitet är avgörande för att eliminera fett och matos ifrån köksfrånluften. Vår erfarenhet visar att luftflöden med hög fettkoncentration behöver ett högprestanda Ozonetech RENA Kitchen Solutions system för att klara uppgiften. Dessa system har tidigare endast varit tillgängliga för den industriella marknaden, men vi kan nu erbjuda dess unika fördelar till alla restauranger och kommersiella kök.

Behandling av frånluft från storkök har många fördelar, till exempel att rejält minska risken för brand, minimera luktproblem, optimera värmeåtervinning, minska den totala ägandekostnaden och sänka kökets miljöpåverkan.

Dåligt renad frånluft från restauranger och kommersiella kök kan många gånger orsaka luktproblem som påverkar grannar i närområdet. Detta kan leda till varningar från myndigheter och till och med nedstängning av hela eller delar av verksamheten om problemet inte åtgärdas omedelbart. Ozonetech RENA Storkökslösningar säkerställer att denna typ av luktproblem elimineras helt.

Förutom de uppenbara fördelarna med att rengöra frånluften från kök och restauranger är branschstandarder och rekommendationer viktiga att ta hänsyn till för att uppnå en säkrare och trevligare arbetsmiljö. Ozonetechs lösningar är helt kompatibla med de senaste EU-standarderna för ventilation i storkök.

Mellifiq erbjuder ett brett utbud av hållbara och effektiva lösningar för storkök med hög behandlingskapacitet för stora luftflöden och krävande fettbelastningar i frånluften. Våra lösningar stödjer en eller flera kåpor och luftbehandlingsaggregat (AHU) med låga driftskostnader och underhåll.