Är du intresserad?
Fastighetsentreprenad

Att skapa värde för ditt fastighetsprojekt

Utöver vår expertis inom ingenjörskonst tillhandahåller Mellifiq heltäckande system och lösningar för olika applikationer, inklusive behandling av köksfrånluft, värmeåtervinning, luktreduktion och sanering. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster såsom VVS-entreprenad, kanalisation, automatisering och styrning av frånlufts- och värmeväxlingssystem.

Projekt av alla storlekar

På Mellifiq erbjuder vi heltäckande entreprenadlösningar som täcker alla aspekter av ditt projekt, från inledande planering och design till sömlös konstruktion och utförande. För uppgraderings- eller eftermonteringsprojekt är vårt mål att ge våra kunder processoptimering och fullständig integration av ny teknologi. Vår expertis sträcker sig också över avancerad luftbehandling, särskilt inom det specialiserade området för frånluftsystem för storkök. Oavsett om du behöver lösningar för små eller stora luftflöden, är vi dedikerade till att leverera experttjänster som är skräddarsydda för att möta dina specifika behov.

Din kompletta VVS-partner

På Mellifiq är vi stolta över att vara mer än bara en serviceleverantör. Vi agerar pålitlig projektpartner för våra kunder, och erbjuder end-to-end-utförande från den inledande bedömningsfasen till det slutliga nyckelfärdiga överlämnandet. Med vår långa erfarenhet och expertis är vi väl rustade att stödja och samarbeta i en rad olika projekt.

Vårt erbjudande.

Vårt dedikerade team av projektledare, automationsingenjörer, processingenjörer och vår breda plattform och portfölj av teknologier utgör tillsammans ett pålitligt forum där vi kan tillhandahålla kompletta nyckelfärdiga projekt.

Förstudie

Bedömning av aktuell VVS-prestanda, utrustningens tillstånd, miljöbedömningsrapporter, brandskyddsinspektion med mera.

Teknik

Ventilations- och byggnadsritningsrevisioner, förbättring av CAD-ritningar, värmeväxlingsberäkningar och simuleringar, Computational Fluid Dynamics (CFD) och projektledning.

Installation och automation av ventilationen

Komplett installation av ventilationssystem, inklusive tillförsel och logistik av kanaler, FTX-aggregat för från- och tilluft – värmeväxling, filtreringsmoduler och köksfläktintegration för kommersiella byggnader.

Integration av luftbehandlingsteknik

Dimensionering, design, leverans och installation av luftbehandlingssystem, inklusive högpresterande ozonsystem, UV, förfiltrering och frånluftsbehandling. Ventilationsautomationsintegration med behandlingsteknik.

Idrifttagning

Driftsättningstjänster på plats inklusive optimering, utbildning av operatörer och utvärdering av funktionen.

Utvalda varumärken.