Är du intresserad?
Behandling av ballastvatten 

Effektiv behandling av ballastvatten sparar pengar och skyddar miljön

Användningen av ballastvatten på fartyg skapar miljöproblem om vattnet inte behandlas. Problemen uppstår på grund av att den känsliga balansen hos de lokala ekosystemen; de påverkas av främmande arter och vattenlevande organismer som förs in efter att ha färdats med fartyg från deras startpunkt i ballastvattnet.

En av lösningarna på detta problem är att använda våra our RENA Vivo system  för att behandla ballastvatten med ozon innan det släpps ut. På grund av ozonets oxiderande egenskaper kan det förstöra bakterier och virus. När ozon används för att behandla ballastvatten inaktiverar det mikroorganismer som exempelvis fytoplankton och zooplankton som finns i ballastvattnet innan det släpps ut. Det resulterar i en kraftigt minskad mängd icke-inhemska arter som släpps ut i det nya ekosystemet. Ozonbehandlingen möjliggör också att ballastvattnet kan återvinnas och återanvändas.