För leverantörer

Viktigt meddelande till alla leverantörer

Som en del av Mellifiq-gruppens kvalitetsförbättring och miljöarbete har vi reviderat och uppdaterat våra rutiner för behandling av leverantörsfakturor. Vårt mål är att förbättra tid och kostnadseffektivitet samt öka säkerheten i processen för både våra leverantörer och oss som din kund.

Notera att dessa ändringar måste tillämpas på alla fakturor från och med 1 januari 2020.

Leverera fakturor

Från och med 1 januari 2020 accepterar Mellifiq endast elektroniska fakturor i standardiserat format (som t.ex. Svefaktura) eller systemgenererade PDF-filer (inte skannade). Bilagor ska också skickas i samma elektroniska format, tillsammans med fakturan.

Fakturor från icke-svenska leverantörer kan mejlas som PDF-filer till invoice@mellifiq.com.

Company name, registration number, GLN and/or Peppol:ID, is available in your purchase order.

Fakturor från svenska leverantörer accepteras endast som elektronisk faktura (“E-faktura”), till operatör (Scancloud) med ett giltigt GLN eller Peppol ID.

Fakturans innehåll

För att påskynda processen och förbättra kvaliteten på våra betalningar måste kraven nedan uppfyllas och tydligt anges på alla fakturor:

  1. Namnet på köparen på vårt företag, t.ex. ”Er referens:”
  2. Beställningsnummer eller projektets eller avdelningens namn
  3. Betalningsvillkor, inte kortare än 30 dagar – eller längre om sådant avtal finns
  4. Inga avgifter som fakturerings- eller administrationsavgifter

 

Obs! Fakturor som inte uppfyller kraven returneras till avsändaren utan ytterligare åtgärder.

Mer information

Kontakta oss om du har frågor.

Faktureringsinstruktioner för leverantörer med liknande krav kommer uppdateras på den här sidan.

Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med dig för en bättre miljö och en säkrare process för både dig och oss.