Är du intresserad?
Three different models of RENA Pro
RENA Pro-ozonsystem

Industriell luftrening med vårt högklassiga ozonsystem

RENA Pro-serien är Ozonetechs premiumlösning när det gäller ozonbehandling av luft, specifikt konstruerad av industriklassade komponenter och med ett äkta plug-and-play-koncept. Användningsområdet är mycket brett: det sträcker sig från högeffektiv rening av H2S i industrianläggningar till rening av flyktiga organiska ämnen (VOC) och lukt i alla typer av gasströmmar. Systemet inkluderar högpresterande ozongenerering, säkerhetssystem och rör av högkvalitativt material; allt är packat och monterat på en kompakt ramkonstruktion som är lätt att transportera.

För att göra urvalsprocessen lätt har vi standardiserat våra RENA Pro-system i tre standardmodeller för att täcka nästan alla behov för de flesta kundkategorier och problemformuleringar.

Paketerad operativ flexibilitet och enkelhet

Alla RENA Pro-modeller följer samma grundläggande riktlinje: minsta möjliga kundansträngning och en stabil drift. Alla system levereras med integrerad gasberedning och syregenerering, högpresterande ozongeneratorer, inbyggda kontroller med MODBUS TCP för extern kommunikation och datainsamling, integrerade säkerhetssensorer för omgivande ozon och snabbkopplingar för kylvätska. Alla modeller konstrueras för att enkelt kunna omplaceras på plats tack vare konstruktionsbasen som är utformad för att passa antingen en halv EUR-pall, en hel EUR-pall eller en EUR-pall som kan ta lasten för både en halv- och en helpall. Detta varierar beroende på om det är system i A-, B- eller C-serien. Ozongasanslutningarna är bekvämt uplacerade på varje system för att möjliggöra en enkel anslutning till teflonslangar. Med detta är det möjligt att göra ozoninjektioner in i utsläppskanaler upp till 50 meter bort. Detta ger maximal flexibilitet när det gäller att placera ut systemet.

Typiska applikationer för RENA Pro-systemen omfattar biogasanläggningar, livsmedels- och dryckesanläggningar, industriell luftbehandling för VOC-reduktion, och avloppsreningsverk för att bekämpa svavelväte. Dessutom används RENA Pro-system ofta i kombination med andra Mellifiq-system, till exempel horisontella skrubbersystem med packad bädd (Nodora AirMist), modulariserade luftfiltreringsenheter (Nodora ADS och CAT), och våra Saniray Aurora UV -system vid avancerade oxidationsprocesser för svårnedbrytbara VOC-föreningar.

Three RENA Pro models

Prestanda och egenskaper för Ozonetech RENA Pro, A-E-serierna

Ytterligare information och beskrivningar finns i vårt tryckta material om Ozontech RENA Pro -ozonsystemen . För fler Ozonetech-broschyrer och relaterade nedladdningar, besök vår nedladdningssida.

* avser maximal prestanda och maximalt ineffektkrav inom kontrollområdet för varje specifik modell utan slutet kylsystem

Egenskap A-serien B-serien C-serien E-serien
Högeffektiv ozongenerator med HELS™-teknologi Ja Ja Ja Ja
Syreförsörjning Integrerad syrgasgenerator Integrerad syrgasgenerator Integrerad syrgasgenerator Syrekoncentrator med fristående tryckluftsförsörjning
Säkerhetssensor för omgivande ozon Upp till fyra sensorer (valbart) Upp till fyra sensorer (valbart) Upp till fyra sensorer (valbart) Upp till fyra sensorer (valbart)
Automatisering Lokal styrenhet Lokal styrenhet Lokal styrenhet Lokal styrenhet med 7″ pekskärm
Kontrollområde för utgång (%) 0-100 10-100 10-100 10-100
PID-regulator Nej Nej Ja Ja
Slutna kylsystem Tillval Tillval Tillval Tillval
Dimensioner (höjd, bredd, djup), mm 1720x800x600 1720x800x600 1720x750x600 1860x1600x1200
Nominell prestanda, maximal* 2.5 NL/min @ 160 g/Nm3 10 NL/min @ 130 g/Nm3 20 NL/min @ 130 g/Nm3 80 NL/min @ 130 g/Nm3
Ingångskraft, max (kW)* 1 2.1 4.2 15

RENA Pro A-serien

A-serien är den mest kompakta standardmodellen, lämplig för låga till måttliga luktkontrollsbehov. Det handlar vanligtvis om luftflöden på upp till 1,000–2,000 Nm3/h. Den är ett perfekt val för luktkontroll och avskiljande av svavelväte i pumpstationer, mögelförebyggande i livsmedelsförråd eller luftdesinfektion. Den levereras som en komplett enhet med ett lågt kylbehov på mindre än 0,25 kW i drift.

Rena Pro A - the standard model

RENA Pro B-serien

B-serien är lämplig för måttliga till höga behandlingsbehov, vanligtvis för luftflöden på upp till 3,000–5,000 Nm3/h. Den tillverkas med möjlighet till prestandauppgraderingar i tre steg. B-serien är lämplig för tuffa luktproblem och för hantering av VOC-utsläpp i kombination med våra Nodora ADS-luftbehandlingsenheter.

För många högkoncentrerade VOC-gasströmmar är den en viktig del i att bryta ned komplexa organiska ämnen i kombination med våra Saniray Aurora UV-system med låga tryck. Typiska tillämpningar omfattar svavelväteeliminering, förebyggande av industriella gasutsläpp och högintensiv luktkontroll. För medelstora biogasanläggningar är denna serie lämpad för H2S-eliminering samtidigt som den inte bidrar med överflödigt syre i uppgraderingsprocessen för metangas.

Rena pro B - used for higher treatment needs

RENA Pro-systemet

Medan våra RENA Pro A- och B-serier har utmärkt prestanda för många applikationer inom diverse industrier och anläggningar erbjuder C-serien en överlägsen kapacitet och extra funktioner. Den erbjuder en imponerande och omfattande automationsmodul samt en PID-regulator för att nå specifika mål för omgivande ozonnivåer med vår SteriMaid-funktion. Systemet är konfigurerat på ett mycket modulariserat sätt: en kapacitetsuppgradering är möjlig i sju steg. Detta specifika RENA Pro-system är därför idealiskt för situationer där anläggningsexpansion och framtida kapacitetsuppgraderingar planeras.

Det breda kapacitetsutbudet och de avancerade automatiseringsfunktionerna i RENA Pro C-serien öppnar upp för ett stort antal möjligheter och applikationer. Det tillämpliga grundintervallet för luftflöden sträcker sig längre än våra mer kompakta modeller i A- och B-serierna; det handlar om luftflöden upp till 25 000 Nm3/h. För högkoncentrerade VOC-gasströmmar kan en design med två eller tre tekniska lösningar rekommenderas, inklusive kombinationer med våra Nodora AirMist- eller Nodora X3000-5000-system. Typiska tillämpningar är avskiljning av svavelväte vid stora pumpstationer, industriella VOC-gasströmmar inom fordonsindustrin och beläggningsfabriker eller luktkontroll vid avloppsreningsverk som överstiger 50 000 pe. Den kan också användas för att förbättra biogassubstratet eller för storskaliga metanuppgraderingsanläggningar tillsammans med Nodora CAT:s regenerativa katalytiska processer.

Rena Pro C - superior capacity and added features

RENA Pro E-serien

För att fatta oss kort: vår Ozonetech RENA Pro E-serie har enastående kapacitet och tillgodoser alla behov även i de mest extremt utmanande situationerna. Med ozonkapaciteter som överstiger 10 ppm och aktiva ozonnivåer på upp till 50 000 m3/h för frånluft eller gasströmmar kan den leverera på högsta nivå även för de mest komplexa luftbehandlingsutmaningarna. Den är det självklara valet för stora bilproduktionsanläggningar med höga VOC-halter och luftflöden på upp till 100 000 m3/h. Den är också mycket lämplig för återvinningscentraler eller för luktkontroll när det gäller pappersmassa och papper. Denna serie är utrustad med de senaste högpresterande ozongeneratorerna, bekvämt ihopkopplade med avancerade och intuitiva pekskärmskontroller för alla era övervaknings- och dataloggningsbehov.

RENA Pro E-serien levereras med syrekoncentratorer och tryckluft på begäran, vilket säkerställer stabil drift över tid. Tack vare dess kompakta format som vida överträffar liknande system på marknaden är E-serien det självklara systemet att välja när höga behandlingskrav ställs men utrymmesbrist utgör en utmaning.

Rena Pro E- outstanding capacity for challenging situations

Automatiserad PÅ/AV-funktion med integrerad tryckbrytare

I vissa situationer är det otroligt viktigt att man arbetar säkert och att en automatisk PÅ/AV-funktion är aktiv när man är uppkopplad mot en icke-kontinuerlig gasström. Vårt tryckbrytarsystem möjliggör för RENA Pro-systemen att automatiskt stänga av när gasfläkarna inte är i drift och vice versa. Detta förebygger ozonackumulering inne i ventilationssystemen och säkerställer, på begäran, en bra balans mellan behandlingsfunktionerna och säkerheten.

Automatisk utsläppskontroll med hjälp av externa signaler

Den centrala kontrollenheten som finns integrerad i alla RENA Pro-modeller tillåter användare och anläggningschefer att automatiskt kontrollera ozonkapaciteten med hjälp av 4-20 mA-signaler. Ozonsensorer gör det möjligt att ha tidsbaserade reningscykler eller reningscykler med ett visst ozonmål.

Använda flytande syre

I de fall där flytande syre finns att tillgå kan RENA PRO-systemen använda externt syre istället för integrerade syregeneratorer eller självständiga gassystem. Mellifiq erbjuder både högtryckskompressorer och syresystem.

Ytterligare säkerhetssensorer för omkringliggande ozon

Vanligtvis är säkerhetssensorer för ozon monterade på RENA Pro-systemen tillsammans med integrerade lokala kontroller. Utöver dessa kan upp till tre ytterligare säkerhetssensorer kopplas till varje system om det krävs av lokala hälso- och säkerhetsbestämmelser. Det är vanligt att det krävs om ett enda ozonsystem tar hand om flera luftledningar eller om systemet släpper ut ozon över en större del av kundens fastighet.

Guide för att välja rätt

För att göra processen lätt för er kunder bistår vi här med en guide som ni kan använda för att göra ett preliminärt val utgående ifrån er generella kapacitet och vilka egenskaper ni söker. Våra hängivna ingenjörer finns alltid tillgängliga för att hjälpa er välja och skapa en lösning som är baserad på er individuella situation. Vi nås genom vårt kontaktformulär.

Modell Genomsnittligt luftflöde (Nm3/h)* Applikationsexempel Typisk teknikkombination
A-serien 0 – 2000 Liten pumpstation, yt- och luftrening, metanuppgradering Svavelväteavskiljning med hjälp av Nodora ADS och CAT
B-serien 1,000 – 5,000 Pumpstationer, VOC-reduktion, luktkontroll Nodora ADS, Saniray Aurora UV-system
C-serien 3,000 – 15,000 Medelstor VOC-reduktion, luktkontroll, proteinskumning Nodora AirMist-skrubbersystem med packade bäddar, Saniray Aurora UV-system, Nodora X-seriens avancerade luftfiltrering
E-serien 10,000 – 30,000 Kraftig VOC-reduktion, dispergerad luft eller ozonflotation för minskning av kemisk syreförbrukning, luktkontroll vid höga flöden, luktkontroll för eller blekning av massa och papper Nodora AirMist-skrubbersystem med packade bäddar, Saniray Aurora UV-system, Nodora X-seriens avancerade luftfiltrering

*Endast en guide för preliminära val. Mellifiq kan rekommendera en ungefärlig modell baserad på uppmätt genomsnittlig belastning. Det kan också variera när det gäller föroreningarnas sammansättning och allmänna luftkvalitetsparametrar.

Relaterade referensprojekt.

Ombyggd biogasanläggning som inte har några störande luktutsläpp överhuvudtaget

Mellifiqs sanitetslösning eliminerar legionella på ledande djurfodersanläggning

Vi minskar lukten hos bioplasttillverkare med hjälp av ozon, UV och aktivt kol

Svartmögelsanering på mejerianläggning

Utvalda varumärken.