Är du intresserad?
Four Nodora ADS units placed next to eachother
Nodora ADS™

Högeffektiva VOC- och luktborttagningslösningar

Nodora ADS™-serien är särskilt utformad för adsorptionsprocesser där luftburna ämnen som merkaptaner, VOC (flyktiga organiska ämnen) och aminer behöver förhålla sig till stränga utsläppsnivåer. Den är ofta en integrerad enhet i Mellifiqs heltäckande lösningar för lukt- och VOC-borttagning.

Vårt kapacitetsutbud passar in på ett brett spektrum av krav på flödeshastigheter samtidigt som tryckfall minimeras och utnyttjandet av adsorbenter maximeras. Våra utbytbara filterkassetter har hög bearbetningsförmåga och underhålls kostnadseffektivt, vilket gör att underhållet blir snabbt och smidigt på ett helt unikt sätt.

Nodora ADS A-serien™

Vid installation av flera enheter kan Nodora ADS™ konfigureras och placeras parallellt eller i serier. Oavsett vilket erbjuder Nodora ADS™ de mest utrymmeseffektiva luftbehandlingssystemen som finns på marknaden. Nodora ADS™ unika design minimerar tryckfall genom en perfekt fördelning av genomströmmande luft, vilket också avsevärt förlänger filtermediets livslängd med upp till 50% jämfört med liknande system på marknaden.

För många applikationer rekommenderas en kombination av en ozonförbehandling eller Saniray Aurora -system och Nodora ADS™-filtrering på grund av de många fördelarna. En sådan fördel är till exempel längre aktiv livslängd för adsorptionsfiltreringsmediet. En lösning med flera olika tekniker möjliggör också utsläpp nära noll med lägsta möjliga driftkostnad. Nodora ADS™ levereras med en egenutvecklad kassettbaserad design som gör det möjligt att snabbt och tillförlitligt byta filtreringsmedium utan att behöva externa tjänster, vilket förhindrar långa driftstopp.

Läs mer om Nodora ADS™-serien i vår broschyr här.

Sideview, showcasing the Nodora ADS unit
Tekniska specifikationer Nodora ADS A-serien™ Nodora ADS B-serien Datablad
Luftflöde 500 – 5,400 m³/h 1,000 – 10,800 m³/h Datablad
Temperatur 0 – 60 °C 0 – 60 °C
Applikation Luktborttagning Luktborttagning
Tryckfall för kassetter 50 – 300 Pa 50 – 300 Pa
Relativ luftfuktighet 0 – 70% RH 0 – 70% RH
Material SS 304/EN 1.4301 rostfritt stål, EPDM (FKM valbart) SS 304/EN 1.4301 rostfritt stål, EPDM (FKM valbart)
Anslutningar
Koppling för intag/uttag (Bredd, höjd) 754 x 380 eller 1,154 x 380 mm 754 x 380 eller 1,154 x 380 mm
Kopplingstyp Fläns Fläns
Dimensioner
Modulstorlek (Bredd, djup, höjd) 1,160 x 760 x 2,070 mm 1,160 x 1,520 x 2,070 mm
Vikt 650 kg (1,433 lbs) 1300 kg (2,866 lbs)

¹Varierar beroende på olika faktorer såsom media, driftförhållanden och så vidare.

Flexibel konfiguration

Nodora luftfiltreringssystem erbjuder en mängd olika alternativ och kombinationer som enkelt matchar våra kunders kapacitetskrav. Våra system kan konfigureras både som fristående lösningar och som en del av mer komplexa och integrerade lösningar som kombinerar olika luftbehandlingstekniker, till exempel ozonteknik.

Nodora ADS™- & CAT-modulerna kan enkelt kopplas ihop rygg mot rygg och sida mot sida, med flexibla luftintag och –utlopp tack vare avtagbara sidopaneler. Kombinationen av en kompakt design och högpresterande luktbehandling av industrikvalitet möjliggör nya och oväntade alternativ för planerare, designers och konsulter.

Systemet passar alla industriella applikationer med sin extremt kompakta och utrymmesbesparande design. Nodora ADS™-systemet erbjuder ett förhållande mellan reningskapacitet och ägandekostnad som inget annat filtreringssystem på marknaden kan mäta sig med.

Showcasing how the filtration modules can be placed next to eachother

Påfyllningsbar kassettbaserad design

Nodora-systemet har en kassettbaserad design som är påfyllningsbar. Det möjliggör ett bekvämare utbyte av adsorptionsfiltreringsmediet än någonsin tidigare i förhållande till dess reningskapacitet och totala ägandekostnader. Alla Nodoras avancerade luftfiltreringsprodukter, komponenter och lösningar är enkla att skala upp, serva och underhålla.

Three air filter cassettes placed inside the module

Introducing the Nodora ADS™ & CAT series

Relaterade referensprojekt.

Belgiskt läkemedelsföretag väljer Nodoras aktiva kolfilter för ozondestruktion

Den splitternya hamnen tar sig an luktproblem med Nodoras luftfilter av katalytiskt material

Utvalda varumärken.