Är du intresserad?
Nodora downloads

Broschyrer

Nodora AirMist

Nodora AirMist™ är nästa generation inom våtavskiljningsapplikationer för krav där särskilt höga belastningar och komplexa blandningar av föroreningar måste bekämpas effektivt.

Nodora Avancerad luftfiltrering

Efter att ha levererat skräddarsydda luktbehandlingssystem för krävande industritillämpningar, insåg vi behovet av en modulär standardlösning av industriell kvalitet som kan användas för både industri- och fastighetstillämpningar.

Datablad

Nodora ADS & Nodora CAT

Nodora är utformad som det sista steget i luftbehandlingen för att minska lukt och avlägsna H₂S. Flödesmönstret är optimerat för att maximera effektiviteten och minimera tryckfallet. Till skillnad från andra produkter på marknaden uppnår Nodora sitt fulla potential hela tiden.

AirKarb 700-4000

Våra industrifilter används i ett brett spektrum av applikationer. Vi väljer noggrant ut det bäst lämpade högpresterande kolet, eller katalytiska media, för varje applikation. T.ex. när H₂S är orsaken till problemet väljer vi speciellt framställt impregnerat aktivt kol, medan vi använder vårt skräddarsydda katalytiska material (RubiCat™) för avsvavling i biogasapplikationer.

Broschyrer

Nodora AirMist

Nodora AirMist™ är nästa generation inom våtavskiljningsapplikationer för krav där särskilt höga belastningar och komplexa blandningar av föroreningar måste bekämpas effektivt.

Nodora Avancerad luftfiltrering

Efter att ha levererat skräddarsydda luktbehandlingssystem för krävande industritillämpningar, insåg vi behovet av en modulär standardlösning av industriell kvalitet som kan användas för både industri- och fastighetstillämpningar.

Datablad

Nodora ADS & Nodora CAT

Nodora är utformad som det sista steget i luftbehandlingen för att minska lukt och avlägsna H₂S. Flödesmönstret är optimerat för att maximera effektiviteten och minimera tryckfallet. Till skillnad från andra produkter på marknaden uppnår Nodora sitt fulla potential hela tiden.

AirKarb 700-4000

Våra industrifilter används i ett brett spektrum av applikationer. Vi väljer noggrant ut det bäst lämpade högpresterande kolet, eller katalytiska media, för varje applikation. T.ex. när H₂S är orsaken till problemet väljer vi speciellt framställt impregnerat aktivt kol, medan vi använder vårt skräddarsydda katalytiska material (RubiCat™) för avsvavling i biogasapplikationer.