Är du intresserad?

Aktivt kol i vattenapplikationer.

Tack vare dess adsorptionsegenskaper anses aktivt kol vara en av de säkraste och vanligaste reningsmetoderna för att avlägsna föroreningar från vatten, oavsett om det är från vattenkällan, processvattnet eller avloppsvattnet. Mellifiq erbjuder ett brett utbud av aktivt kol för olika vattenapplikationer.