Är du intresserad?
Pumpgropar 

Det mest effektiva sättet att behandla luktproblem vid pumpstationer är gå direkt på källan

Pumpgropar och pumpbrunnar luktar av naturliga skäl. Det grundvatten som samlas för att senare ledas till dagvattenavloppet står ofta stilla och kommer med tiden börja avge lukt. Om lukten stör omgivningen kan ozon minimera problemet. Ozonet produceras nära pumpgropen och leds sen ner i pumpgropen kontinuerligt.

Ozonbehandling med ACT-3000P

Mängden ozon som behövs beror på storleken på pumpgropen och hur stort luktproblemet är. I pumpgropar kan behandling ske dygnet runt för att hålla nere lukten. ACT-3000P är lätt att använda och driftkostnaden är minimal.

ACT-3000P är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra skräddarsydda systemlösningar för luft- och vattenrening finns över hela världen i industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelsindustri, bryggerier, växthus och köpcentrum. Vi växer snabbt och har vunnit flera priser.

Enkel installation och drift

1. Montera ACT-3000P i väggmonteringsfästet
2. Anslut membranpumpen och ozoninjektorn
3. Sätt in ozoninjektorn i ventilationsröret
4. Välj ozonproduktion 1-100 %
5. Produktionen pågår vanligtvis dygnet runt
6. Justera ozonproduktionen vid behov