Är du intresserad?
Utmaningar med köksfrånluft

Fettavlagringar orsakar problem i storkökens imkanaler

De fem huvudutmaningarna som storkök kämpar med på grund av fettavlagringar är:

Om man tar sig an dessa utmaningar på ett effektivt sätt kommer både brandrisken och de allmänna verksamhetskostnaderna att minska.

Utmaningar med köksventilation och hur man undviker dem.

1. Brandrisken

Den fettrika frånluft som kommer från storkök bildar konstant fettavlagringar i imkanalerna. Dessa avlagringar kan ge upphov till en okontrollerbar brand om något antänder dem. Dessa bränder utgör en stor fara för hela byggnaden.

Du kan snabbt och effektivt eliminera fett och mikroorganismer genom att behandla storköksfrånluften med ozon. Denna behandlingsprocess lämnar inte ens några skadliga biprodukter efter sig.

Det är viktigt att behandla frånluften på ett effektivt sätt eftersom det minskar risken för bränder i skorstenar och imkanaler.

Läs mer om vikten av brandförebyggande åtgärder och fettborttagning i vår broschyr här.

2. Luktproblem

Matos från restauranger leder ofta till klagomål från grannar, hyresgäster, närliggande kontor och hotellgäster. Genom att behandla köksfrånluften med ozon minimeras luktkomponenterna effektivt och då lindras eventuell negativ påverkan på närområdet.

I stadsmiljöer kan beslutet att använda ozon till sin köksfrånluftsbehandling avgöra om en restaurang får tillstånd att bedriva verksamhet eller inte.

För ytterligare information om luktborttagning, se vår guidebroschyr om köksfrånluft här.

3. Rengörings- och underhållskostnader för imkanaler

Kostnaderna som en manuell rengöring av imkanalerna medför påverkar i hög grad verksamheter med storkök.

Det handlar inte bara om att rengöringsarbetet utgör en direkt kostnad, utan det finns också en kostnad i form av förlorade intäkter i och med att köksverksamheten läggs på paus medan kanalerna rengörs.

Genom att implementera ett effektivt reningssystem som rengör och underhåller dina kanaler kan du avsevärt minska behovet av manuell rengöring och därmed dra ner på dessa kostnader.

RENA Storkökslösningar, vårt automatiska ozonbaserade rengöringssystem, ser till att dina kanaler förblir rena dag efter dag och år efter år, vilket sparar ditt företag en betydande summa pengar som annars skulle ha gått till kanalrengöring.

4. Värmeåtervinning

Den effektivaste energibesparingsstrategin i fastigheter med storkök är att rena frånluften och återvinna energi från den. Vår forskning visar att en värmeåtervinningsinvestering vanligtvis kan leda till en avkastning inom 1-2 år.

För att optimera frånluftsbehandlingen i ditt kök rekommenderar vi ett sekundärt frånluftsbehandlingssystem som sätts in i reningsprocessen efter det mekaniska fettfiltret som effektivt fångar upp större fettdroppar och partiklar. Ozonbehandling sticker ut som den effektivaste sekundära behandlingsmetoden när det kommer till att återvinna så mycket värme som möjligt från frånluften.

Ett medelstort kök kan uppnå betydande årliga besparingar genom att använda RENA Storkökslösningar som sekundär reningsmetod tillsammans med en installerad värmeväxlare. Dessa besparingar kan potentiellt bli mycket stora, upp till tiotusentals euro. Trots medelmåttiga verkningsgrader är fördelarna med att återvinna värme från frånluften fortfarande avsevärda.

Läs mer om hur du optimerar värmeåtervinningen genom att klicka här.

5. Kostnader för imkanalerna

Om du väljer att integrera vårt ozonsystem, RENA Storkökslösningar, med imkanalerna kan du, utöver att välja mer kostnadseffektiva material för dina kanaler, också garantera att du följer svenska brandsäkerhetsföreskrifter såsom Imkanal 2022. Genom att effektivt avlägsna fettavlagringar från ventilationssystemet kan verksamheter minska både brandrisken och relaterade kostnader samtidigt som de också visar att de arbetar på ett säkert sätt och följer gällande regler.

Observera att dessa klassificeringar gäller endast för Sverige och att reglerna kan variera mellan olika länder.

För ytterligare information om standarder och föreskrifter så finns det mer att läsa här.

Utmaningar (smärtpunkter)

 

Utmaningar när man driver ett storkök i en fastighet Vilka följder utmaningen kan leda till
Bränder, närda av fettansamlingar, som sprider sig genom kanalerna Risk för en fullskalig husbrand som är svår att släcka

Rök- och sotsanering som leder till att storköket hålls stängt

Storköket hålls stängt under långa perioder med stora ekonomiska förluster som följd

Matos som släpps ut i omgivningen Störningar i verksamheten: nödvändiga hjälpåtgärder behöver sättas in eller en eventuell nedläggning blir aktuell

Frånluft återanvänds oavsiktligen som tilluft, vilket leder till att matoset sprids genom hela byggnaden (ofta ett problem i byggnader med platt tak)

Utomhusområden blir oanvändbara

Fettavlagringar i hela frånluftsventilationen Nödvändiga och frekventa kontrollbesök

Kostnader för att regelbundet rengöra kanaler och avlägsna fettavlagringar

Kostnader när man avbryter köksverksamheten vid kanalrengöring

Värmeväxlaren kan inte arbeta effektivt

Fettavlagringar på utrustning i imkanalen Driftstörningar och förkortad livslängd för kanalen
Krav på ett dyrare och mycket brandsäkert imkanalsmaterial, till exempel rostfritt stål Flera gånger dyrare material jämfört med galvaniserat eller svart stål
En betydande mängd värmeenergi går förlorad i köksventilationen, vilket leder till låg energieffektivitet Högre energikostnader för verksamheten
Luftfilter placerade framför utrustningen blir snabbt igensatta Förhöjt tryckfall som kräver högre fläkthastigheter, vilket i sin tur leder till ökad energiförbrukning
Storkök som används i lokaler som ursprungligen inte var avsedda för restaurangverksamhet. Dyr eftermontering för att göra lokalerna lämpliga för storkök

Förvandla smärtpunkterna till glädjepunkter

Vi har kunskap och erfarenhet när det kommer till att göra fett- och luktproblem i köksventilationssystem så minimala som möjligt.

Med hjälp av vårt innovativa arbetssätt har vi lyckats omvandla lokaler som tidigare var opassande till optimala miljöer för restaurangverksamhet. Fastighetsägarna är så klart mycket glada över detta.

Med vår expertis och banbrytande teknik kan vi effektivt hantera:

• Risken för imkanalsbränder

• Störande lukter

• Kostnader när man installerar en ny imkanal

• Kostnader för kontroller och rengöring av imkanalen

RENA Storkökslösningar

Låt oss presentera vårt ozonsystem, Ozonetech RENA Storkökslösningar ! Det är ett system som fungerar med en heltäckande ozonoxidationsteknik, utformad för att rikta in sig på fettdroppar och aerosoler efter att fettfiltret i kåpan har gjort sitt. Resultatet är att RENA Storkökslösningar minskar både kostnader och risker när det gäller fettrelaterade problem i storköks ventilationssystem.

RENA Storkökslösningar har väldigt låga driftkostnader och även ett lågt underhållsbehov. Eftersom systemet använder omgivningsluften som råvara behöver du inte heller köpa in, transportera eller hantera några andra resurser. Du behöver inte heller bekymra dig för rörliga delar, mekanisk rengöring, påfyllningar, avfall eller restprodukter som produceras av systemet.

Utforska kapaciteten hos RENA Kitchen Solutions i den här informativa broschyren.

Vill du lära dig mer om våra tekniska lösningar?

Läs mer om effektiv frånluftsbehandling här!

Lösningar för frånluftsbehandling

Hur man förbättrar energieffektiviteten i fastigheter med hjälp av värmeväxlingsteknik

Med tekniken i RENA Storkökslösningar kan du integrera värmeväxlingssystem och på så sätt avsevärt förbättra energieffektiviteten i din fastighet.

Vill du veta mer om standarder och föreskrifter?

Läs mer om branschstandarder och rekommendationer för storkök här!

Standarder och regleringar
Utforska vår portfölj: Fallstudier om storköksventilation

Upptäck några av våra framgångsrika projekt där vi har implementerat hållbara och effektiva lösningar inom fastighetssektorn.

Relaterade referensprojekt.

Luftrening och värmeåtervinning i storkök

Premiumbehandling av köksfrånluft för Westfield Mall of Scandinavia

Mellifiq solutions combat grease and odor at Spicy Hot

Känd asiatisk restaurangkedja avlägsnar 90% av frånluftslukten med ozon