Är du intresserad?
Referensprojekt

Mejerifabrik i Italien installerade flera tekniska lösningar från Mellifiq för både luktborttagning och CIP-uppgradering

Luftbehandling .
Luktborttagning, vattenåtervinning i CIP-processen
Applikation
Luktborttagning
Bransch
Mejerier
Plats
Italien
Projektvärde (USD)
150,000

Introduktion.

Mejerifabrik löser luktproblem och uppgraderar CIP-processen med Mellifiqs avancerade reningslösningar

Den här gången ger vi vårt stöd till en mejerifabrik som grundades 1931 i den norditalienska regionen Lombardiet.

Inom företaget har man sammanhängande producerat mejeriprodukter under de senaste 90 åren, till och med under andra världskriget. Att konstant sträva efter förbättring är ett av företagets kärnvärden: denna mejerifabrik var den första i Italien som inkluderade UHT-pastörisering i sin produktionsprocess.

Problemet.

Eftersom fabriken byggdes relativt nära det som nu är den nuvarande stadskärnan är den tätt omgiven av bostäder. Mejeriprodukter tas bland annat fram genom mjölksyrajäsning och flera andra processer; dessa processer resulterar i restprodukter som i sin tur innehåller illaluktande föreningar. Restprodukterna släpps ut i fabrikens processvatten och de illaluktande föreningarna åker in i ventilationssystemet. Därefter släpps de ut i den omgivande miljön.

Detta skapar förstås ett luktproblem och i det här fallet ledde luktproblemet till att både grannarna och kommunen lämnade in klagomål mot mejerifabriken.

Klagomålen gjorde företagsledningen fast beslutna att börja leta efter en effektiv luktborttagningslösning. Som ett företag med starka hållbarhetsvärderingar var siktet inställt på en lösning som kunde lösa luktproblemet och samtidigt minska produktionens miljöpåverkan.

Utöver att lösa luktproblemet som ställde till det för fabrikens omgivning bestämde sig företaget också för att hitta ett sätt att minska användningen av färskvatten. De hoppades kunna börja återanvända avloppsvatten i sina CIP-processer (Clean-in-Place) som de använde för att tvätta sin utrustning. För detta behövde de hjälp med att först rena avloppsvattnet.

Lösningen.

Eftersom mejerifabriken hade en hållbar, effektiv och innovativ lösning som krav valde de oss på Mellifiq för detta projekt. I vår tur levererade vi ett system bestående av ett nyckelfärdigt Ozonetech RENA Pro B4-ozonsystem och två Nodora ADS-system i A-serien.

Systemet är anslutet till fabrikens ventilationssystem där det renar luften i två steg innan den släpps ut i miljön.

Det första steget innebär att ozon sprutas in i ventilationskanalen och bryter ner merparten av de illaluktande föreningarna. Därefter åker resten av luften genom Nodoras adsorptionsmoduler där de återstående luktföreningarna adsorberas av det aktiva kolet.

Som tidigare nämnts ville den italienska mejerifabriken också förbättra sin CIP-process genom att återanvända sitt renade avloppsvatten för utrustningsrengöring. Vissa av våra ozonbehandlingar kan dekontaminera avloppsvattnet från mejeriproduktionen så pass mycket att det faktiskt kan återanvändas för att rengöra produktionsutrustningen.

Av den här anledningen valde företaget att lägga en till beställning, denna gång på ett Ozonetech RENA Vivo B4 -ozonsystem från Mellifiq samt även på automationsutrustning (Ph-sensor, ORP-sensor). Vår lösning är helt kompatibel med EU-initiativet Industry 4.0 i och med att systemet har en hög automatiseringsnivå och flera möjligheter till fjärrövervakning.

Luktborttagning

Nodora ADS, A-serien: 1 160 x 760 x 2 070 mm

Ozonetech RENA Pro: B4: 800 x 600 x 1800 mm

Slutet kylsystem: 450 x 490 x 720 mm

Vattenåtervinningssystem

Ozonetech RENA Vivo B4: 270 x 120 x 80 cm

 

Lösningsfakta.
Mellifiqs leverans
Ozonetech RENA Pro B4-ozonsystem, 2 Nodora ADS-skåp i A-serien och ett slutet kylsystem (luktborttagningslösning); Ozonetech RENA Vivo B4, automationsutrustning( pH- och ORP-sensorer) och slutet kylsystem (vattenreningslösning för CIP-processen)
Kapacitet
11,000 m3/h för luktborttagningslösningen, upp till 300 m3/h för CIP-lösningen.

Utvärdering.

Enligt de preliminära utvärderingarna uppnådde vår luktborttagningslösning, efter installation, en borttagningsprocent på 90% när det gällde illaluktande föreningar. För vattenåtervinningssystemet lyckades vi dessutom öka desinfektionsnivån och sänka nivån för organisk kontaminering med över 90%.

Utvalda varumärken.