Exjobb masterexamen

Process-simulering av biogasproduktion

Gör ditt examensarbete för ett av Nordens snabbast växande cleantechföretag

Vi finns i moderna anläggningar i Sverige och letar efter flera skickliga yrkesverksamma som arbetar med miljövänlig teknik inom luft- och vattenbehandling.

Projektbeskrivning och mål

För att nå miljömålen för 2030 måste Sverige öka produktionen av biogas. Enligt tidigare studier om ämnet förväntas användning av ozon i produktionsprocessen öka utbytet av biogas.

Detta uppsatsprojekt syftar därför till att ytterligare undersöka denna möjlighet genom att använda processimuleringsmodellering för att skaffa erforderlig data. Dessa data kommer att användas för laboratorieexperiment för att validera resultat från simuleringarna i en iterativ process.

Projektet omfattar:

 • Litteraturgenomgång
 • Skapa en forskningsplan utifrån tidsplanen
 • Genomföra simuleringar av hur ozon kan öka biogasproduktionen
 • Examensarbete

Personlig profil

Projektet är lämpligt för en student som kan arbeta självständigt och kreativt. Vi förväntar oss att våra sökande ska;

 • Flytande i svenska och mycket goda kunskaper i engelska, i så väl tal som skrift
 • Civilingenjör i maskinteknik eller liknande
 • Ha stor erfarenhet av simuleringar och verktyget ASPEN eller liknande
 • Ha en stark akademisk rekord.
 • Ha kunskaper i kemisk reaktionsteknik

Den intresserade kandidaten har möjlighet att arbeta med ett starkt team av ingenjörer och projektförsäljare.

Omfattningar

 • Trolig omfattning: 20 veckor, 30 hp
 • Förväntat startdatum: Asap

Ansökan

Välkommen med din ansökan som måste innehålla:

 • Personligt brev
 • CV
 • Betygskopior

Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi intervjuar lämpliga kandidater kontinuerligt.

Ansök här:Läs mer om oss.